Pyyntimitat ohjaavat kalastusta

Kalojen pyyntimitoista ja rauhoitusajoista säädetään kalastusasetuksessa. Pyyntimitat ja rauhoitukset antavat tarvittavaa suojaa kalalajeille ja varmistavat kalojen luontaista lisääntymistä. Etenkin uhanalaisten vaelluskalojen suojaa on parannettu aikaisemmasta.

Rauhoituksissa ja pyyntimitoissa on otettu huomioon maan eri osien vesistöjen ja kalakantojen erot. Laki antaa mahdollisuuden asettaa paikallisesti myös kalastusasetusta tiukempia kalastusrajoituksia, jos ne ovat kalakantojen suojelemiseksi tarpeen.  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat alueellisesti määrätä valtakunnallisia pyyntimittoja korkeammista tai matalammista pyyntimitoista.

Kalastusrajoituspalvelu

Leveyspiireihin liittyvät rajoitukset (kartta)

Vuoksen vesistön erityismääräykset (kartta)

Pyyntimitat

Kalalaji

Pyyntimitta 1.1.2016 alkaen

Lohi                                           

60 cm, leveyspiirin 63°30’N pohjoispuolella Perämeressä 50 cm

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 2 lohta/vrk/hlö

Järvilohi

60cm, rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kiintiö vapaa-ajankalastuksessa 1 lohi/vrk/hlö Vuoksen vesistössä

Taimen

Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan Suomenlahdella ja sisävesissä leveyspiirin 64°00’N eteläpuolella. Rasvaevällinen rauhoitettu kokonaan kaikilla merialueilla vuodesta 2019.

Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirien 64°00’N ja 67°00’N välissä olevissa sisävesissä 60 cm. Suomenlahden ulkopuolisella merialueella 60 cm vuoden 2018 loppuun saakka.

Rasvaevällisen pyyntimitta leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 50 cm

Rasvaevätön 50 cm

Enintään 45 cm, jos pyydetty sellaisesta purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä

Nieriä

Inarinjärvessä 45 cm

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Muualla Vuoksen vesistössä 60 cm.

Kuha

42 cm

Harjus

35 cm, leveyspiirin 67°00’N pohjoispuolella 30 cm, meressä rauhoitettu kokonaan

Kalan pituus mitataan leuan kärjestä suoraksi ojennetun ja yhteen puristetun pyrstöevän kärkeen.

Rauhoitusajat

Kalalaji

Rauhoitusaika 1.1. 2016 alkaen

Lohi ja taimen

Rauhoitettu joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Järvilohi

Rauhoitettu joessa ja purossa 1.8.–30.11. Rasvaevätön rauhoitettu 1.6.–31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

Nieriä

Rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä 1.9.–30.11.

Harjus

Rauhoitettu leveyspiirin 67°00’N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.–31.5.

Siika

Rauhoitettu mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.–30.11.

Nahkiainen

1.4.–15.8.

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu

1.11.–21.7. klo 12