Ammattikalastajasta kaupalliseksi kalastajaksi

Uuden lain myötä ei enää puhuta ammattikalastajista vaan kaupallisista kalastajista. Kaupalliset kalastajat rekisteröityvät ELY-keskuksiin ja ovat velvollisia ilmoittamaan saaliinsa. Ainoastaan kaupallisten kalastajien rekisteriin merkitty voi myydä saalistaan ja käyttää kaupalliseen kalastukseen tarkoitettuja pyydyksiä. Kaupalliset kalastajat jaetaan kahteen ryhmään arvonlisäverolaissa määritellyn alv-rajan perusteella.

Uuden lain avulla pyritään edistämään kaupallisten kalastajien lupien saamista, kotimaisen kalan tarjontaa sekä kestävää kaupallista kalastusta.