Kalastuslaki

Uusi kalastuslaki tuli voimaan 1.1.2016. Vuoden 2015 loppuun asti voimassa ollut vanha kalastuslaki oli vuodelta 1982. Monista osittaisista uudistuksista johtuen vanha laki oli hajanainen ja epäjohdonmukainen. Kalavaroihin ja kalastukseen kohdistuvat odotukset, yhteiskunnalliset arvostukset ja muu lainsäädäntö ovat 30 vuodessa muuttuneet merkittävästi.  Vuoden 1982 kalastuslaki ei enää vastannut yhteiskunnan ja perustuslain muutoksista aiheutuneita tarpeita.

Lain tavoitteet

Kalastuslaki antaa työvälineet kalastuksen kestävämpään järjestämiseen ja heikentyneiden ja uhanalaisten kalakantojen suojeluun. Laki tukee kalojen luontaista lisääntymistä. Elinvoimaisia kalakantoja voidaan käyttää ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Laki turvaa vapaa-ajankalastuksen ja kaupallisen kalastuksen edellytykset.

Uudesta laista hyötyvät niin kalat kuin kalastajat. Jatkossa kalastuksen säätely on keskeinen väline kalakantojen hoidossa, ja kalavarojen käyttö ja hoito perustuvat entistä enemmän kalakannoista ja kalastuksesta kerättävään tietoon.

Kalastusasetuksessa säädetään rauhoitusajoista ja pyyntimitoista, pyydysten asettamisesta ja merkinnästä sekä kalastuksenvalvojan kokeesta ja koulutuksesta. Asetus toteuttaa kalastuslain tavoitteita.