Vaelluskalavesistöt

Mikä on vaelluskalavesistö?

Vaelluskalavesistö on vesialue, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellus- tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistöjä ovat myös rakennetut joki- ja purovesistöt, joissa esiintyy vaelluskaloja.

Vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat kannat.

Miten tunnistan koski- ja virta-alueen?

Kalastuslain 4 §:n mukaan koski- ja virta-alueella tarkoitetaan vesistön sellaista aluetta, jossa vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin ja virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä.

Vanhassa kalastuslaissa puhuttiin koski- ja virtapaikoista. Nykyisen lain koski- ja virta-alue on määritelmänä hieman laajempi. Uusi laki rajaa entistä selkeämmin kalastuksen kannalta ne alueet, jotka eivät itsessään ole koskia tai voimakkaan virran paikkoja, mutta ovat niin lähellä tällaista paikkaa, että ne vaelluskalojen pyytämisen kannalta ovat verrattavissa koski- ja virtapaikkoihin.

Missä voin pilkkiä ja onkia vaelluskalavesistöissä?

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkiminen ja pilkkiminen on kielletty, ja kielto koskee myös alueen vedenomistajaa ja kalastusoikeuden haltijaa.  Lisäksi viehekalastus on kielletty koski- ja virta-alueella ilman vedenomistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupaa.

Tärkeää on huomata, että rajoitukset eivät koske koko vaelluskalavesistön jokialuetta. Suvannoissa voi pilkkiä ja onkia vanhaan malliin. Lakia laadittaessa säädöksiä haluttiin hiukan tiukentaa aiempaan nähden niin, että kalastamaan ei mennä kosken niskalle tai välittömästi kosken alapuolelle. Kalastuskielto koski- ja virta-alueilla on olemassa siksi, että vaelluskalakannat säilyisivät.

Miten verkkokalastusta on rajoitettu vaelluskalavesistön joessa?

Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15. päivästä marraskuun 30. päivään.

Tärkeitä huomioita vaelluskalavesistöissä kalastaville