Kalastustavat

Kuinka montaa verkkoa vapaa-ajankalastaja saa käyttää?

Lain mukaan vapaa-ajankalastaja saa kalastaa pyynti- tai venekuntaa kohti korkeintaan 240 metrillä verkkoa. Se vastaa yleensä kahdeksaa verkkoa. Kalastuslaissa ja -asetuksessa ei ole rajoitettu verkon korkeutta. Verkkomäärän rajoitus ei koske leveysasteen 67°00’N pohjoispuolisia vesiä.

Mikä on vene- tai pyyntikunta?

Henkilöt, jotka kalastavat yhdessä samasta veneestä muodostavat venekunnan. Pyyntikunnassa henkilöt kalastavat yhdessä joko yhteisillä pyydyksillä tai kalastusluvilla tai yhteen liitetyillä pyydyksillä.

Saanko onkia ja pilkkiä ilman lupaa?

Kyllä, onkiminen ja pilkkiminen sekä silakan litkaus ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia, joihin ei tarvita kalastuslupaa. Onkia ja pilkkiä saa yhdellä vavalla. Vertikaalijigaus ei ole pilkkimistä. Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella onkiminen ja pilkkiminen ovat kiellettyjä. Onginta- ja pilkkikilpailuihin tarvitaan vesialueen omistajan tai kalastusoikeuden haltijan lupa.

Saako madeharaa käyttää kalastuksessa, millainen mateen pilkintä on mahdollista?

Madeharan käyttö ei ole sallittu, jos haraa käytetään kalan tartuttamiseen ulkopuolelta. Kalastuslain 46 § kieltää koukun tahallisen tartuttamisen kalaan ulkopuolelta. Madeharan syötitys ei tee harasta sallittua, jos kalastustapa ei muutu.

Kalastuslain 134 § koskee aiemmin hankittuja laillisia pyydyksiä, jotka ovat uuden lain vastaisia. Näitä pyydyksiä on lupa käyttää kolmen vuoden siirtymäaika vuoden 2016 alusta lukien. Madehara ei kuitenkaan ole sellainen pyydys, jota siirtymäsäädöksessä tarkoitetaan.

Madetta voi pilkkiä menestyksekkäästi muilla välineillä kuten mademorrilla ja syöttipilkillä.

Onko iskukoukkukalastus sallittua vaikka toinen pyydyksen koukuista tarttuu kalaan tarkoituksellisesti ulkopuolelta?

On sallittua. Iskukoukku ei ole tavanomaisessa mielessä koukku vaikka sen nimessä onkin koukku-sana. Iskukoukku ei ole koukku, jonka kalastaja pyrkii aktiivisesti tartuttamaan kalaan ulkopuolelta. Vertaa esimerkiksi heittokalastusvälineillä tapahtuvaan kiellettyyn rokastukseen, jossa koukku pyritään aktiivisesti tartuttamaan kalaan ulkopuolelta.

Rasvaevällistä taimenta saa pyytää purosta tai lammesta, johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä. Taimenella on näissä vesissä 45 sentin ylämitta. Kuinka voin varmistaa, että kyseessä on sellainen lampi tai puro johon ei ole vaellusyhteyttä merestä tai järvestä?

Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavaa listausta ja rekisteriä tällaisista puroista ja lammista. Tarkoituksena on, että tulevissa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa tällaiset purot ja lammet määritellään.