Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Hankelupalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 15.10.2023 – 14.10.2028

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muutos

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Ruokaviraston pääjohtajan viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Luonnonvarakeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 31.8.2023 13.00

Metsäneuvoston asettaminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 24.8.2023 13.00