Viran täyttäminen MMM/2023/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

Ministeri
Sari Essayah
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Elina Anttila, p. +358 295 162 163
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan erityisasiantuntija, oikeustieteen maisteri Ilona Rauhasen 1.10.2023 alkaen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteeveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: kirjaamo.vnk@gov.fi. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.