Valtioneuvoston asetus MMM/2023/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2023 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Vuodelta 2023 maksettavan lihan ja vuodelta 2022 maksettavan maidon kuljetusavustuksen sekä vuodelta 2023 maksettavan eräiden kotieläintalouden palvelujen tuen tukitasojen ja määräytymisperusteiden säätäminen. Lihan tukitasot 58,55- 234,51 euroa/tonni olisivat 2,89-11,59 euroa/tonni korkeammat kuin vuonna 2022 (55,66-222,92), maidon tukitasot 1,92- 40,18 euroa/1000 litraa olisivat 0,08-1,64 euroa/1000 litraa korkeammat kuin edellisenä vuonna (1,84- 38,54 euroa/1000 litraa) riippuen alueesta, jolla se on tuotettu. Eräiden kotieläintalouden palvelujen tuki olisi 81,30 euroa käyntikertaa kohti korkean tukitason alueilla ja 54,20 euroa normaalin tukitason alueilla joka olisi 44,5 tai 17,4 euroa korkeampi kuin vuonna 2022. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2023 maksettavasta lihan ja vuodelta 2022 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2023 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta (RV)

Vaikutukset

Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2023 osoitettu varat yhteensä 350,0 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Esitettyyn tarkoitukseen vuodelta 2023 arvioidaan tarvittavan 2,55 miljoonaa euroa. Maidon kuljetusavustukseen kuluisi arvion mukaan 1,835 miljoonaa euroa (sama määrä kuin vuonna 2022), lihan kuljetusavustukseen 0,165 miljoonaa euroa (sama määrä kuin vuonna 2022) ja eräiden kotieläinpalvelujen tukeen 0,550 miljoonaa euroa (0,200 miljoonaa euroa enemmän vuoteen 2022 verrattuna). Tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen