Neuvottelukunnan asettaminen MMM/2023/146

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan asettaminen

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Hallitussihteeri Karin Cederlöf, p. +358 295 162 063

Asia

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa. Neuvottelukunnan tarkoituksena on varmistaa tärkeimpien sidosryhmien osallistuminen vieraslajeja koskevan työn kansalliseen koordinaatioon ja kasvattaa laajapohjaisesti tietoisuutta vieraslajeista. Neuvottelukunta asetettaisiin kolmannelle toimikaudelleen. Neuvottelukunnan toimikausi olisi 1.11.2023 – 31.12.2027. KOKOONPANO (henkilökohtaiset varajäsenet sulkeissa): Puheenjohtaja ympäristöneuvos Johanna Niemivuo-Lahti, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto Jäsenet projektipäällikkö Heidi Krüger, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja (lainsäädäntöneuvos Sanna Koljonen, maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto) erityisasiantuntija Johanna Nykyri, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto (erityisasiantuntija Susanna Ahlström, maa- ja metsätalousministeriön ruokaosasto) ympäristöneuvos Petri Ahlroth, ympäristöministeriö (erityisasiantuntija Maria Westerman, ympäristöministeriö) erityisasiantuntija Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto (erikoistutkija Marja Isomursu, Ruokavirasto) ympäristöasiantuntija Susanna Koivujärvi, Väylävirasto (ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen, Väylävirasto) erityisasiantuntija Mirja Rosenberg-Kurki, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (johtava asiantuntija Ville-Veikko Intovuori, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom) tutkija Miia Jauni, Luonnonvarakeskus (erityisasiantuntija Heikki Nuorteva, Luonnonvarakeskus) erikoissuunnittelija Marko Svensberg, Suomen riistakeskus (riistapäällikkö Visa Eronen, Suomen riistakeskus) tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi, Suomen ympäristökeskus (ryhmäpäällikkö Terhi Ryttäri, Suomen ympäristökeskus) erityisasiantuntija Kaisa Junninen, Metsähallitus (projektipäällikkö Mikko Toivola, Metsähallitus) tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli (tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen, Tulli) johtaja Hannu Mars, Etelä-Savon ELY-keskus (johtaja Okku Kalliokoski, Varsinais-Suomen ELY-keskus) luonnonsuojeluasiantuntija Pihla Penttilä, Hämeen ELY-keskus (luonnonsuojelun asiantuntija Paula Salomäki, Uudenmaan ELY-keskus) johtava ympäristöasiantuntija Jarmo Saarikivi, Helsingin kaupunki (projektipäällikkö Päivi Islander, Helsingin kaupunki) metsäasiantuntija Markus Niemelä, Lahden kaupunki (aluevastaava Markku Saari, Lahden kaupunki) professori Jouko Rikkinen, Helsingin yliopisto (yliopistonlehtori Johanna Kolehmainen, Helsingin yliopisto) professori Elina Oksanen, Itä-Suomen yliopisto ympäristöpäällikkö Tommi Maasilta, Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto) järjestöpäällikkö Teemu Simenius, Suomen Metsästäjäliitto (luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors, Suomen Metsästäjäliitto) asiantuntija Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (juristi Anna-Rosa Asikainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry) päällikkö Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry (metsäasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry) taimistoviljelijä Tomi Tahvonen, Taimistoviljelijät ry (toiminnanjohtaja Hanna Tajakka, Taimistoviljelijät ry) luonto- ja viherkonsultti Sami Kiema, Viherympäristöliitto ry (toiminnanjohtaja Taavi Forssell, Viherympäristöliitto ry) vieraslajiasiantuntija Markus Seppälä, Suomen luonnonsuojeluliitto (hankekoordinaattori Titta Vikstedt, Suomen luonnonsuojeluliitto) suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, Birdlife Suomi (suojeluasiantuntija Tero Toivanen, Birdlife Suomi) suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki, WWF Suomi johtaja Matti Sahla, Luonnontieteellinen keskusmuseo (yli-intendentti Henry Väre, Luonnontieteellinen keskusmuseo) kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, Maa- ja kotitalousnaiset (toiminnanjohtaja Christell Åström, Maa- ja kotitalousnaiset) myymäläpäällikkö Päivi Tiitinen, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta (maisemasuunnittelija Mats Wikström, Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta) Sihteeristö Pääsihteeri erikoistutkija Erja Huusela, Luonnonvarakeskus Asiantuntijasihteerit erikoistutkija Sannakajsa Velmala, Luonnonvarakeskus vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen, Kainuun ELY-keskus Kokoonpano on tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin vaatimusten mukainen. Henkilövaihdoksista aiheutuvat muutokset neuvottelukunnan kokoonpanoon tehdään toimikauden aikana maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa vieraslajiasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 1.11.2023-31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio