Valtioneuvoston asetus MMM/2024/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuosina 2020-2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Reetta Sorsa, p. +358 295 162 087

Asia

Asetukseen tehtäisiin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) 2023/2831 (de minimis -asetus) edellyttämä tekninen muutos. Tekninen muutos tarkoittaa valtiontuen yhtenä säädösperustana olevan de minimis -asetuksen korvaamista uudella de minimis -asetuksella asetuksen 7 §:n 1 momentin 3 kohdassa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen vuosina 2020-2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.