Valtioneuvoston asetus MMM/2024/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Suvi Ruuska, p. +358 295 162 248

Asia

Eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain (1333/2022) nojalla ehdotetaan säädettäväksi valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024. Asetuksella säädettäisiin ympäristökorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta koskevien uusien sitoumusten antamisesta, uusien ympäristösopimusten tekemisestä ja luonnonhaittakorvauksen hakemisesta. Asetuksella säädettäisiin myös aikaisemmin korvauskelvottoman peltoalan korvauskelpoiseksi hyväksymisestä ja sen ehdoista edellä mainituissa tukijärjestelmissä. Asetuksella säädettäisiin myös ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta. Vuonna 2024 ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta myönnettäisiin uusiin kosteikkoinvestointeihin.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 20.2.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024 (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.