Tuonti EU:n jäsenvaltioista

Sisämarkkinakauppa EU:n jäsenvaltioiden sekä Norjan, Islannin (vain elävät kalat ja kalastustuotteet), Sveitsin, Liechtensteinin, San Marinon ja Andorran välillä.

Handel mellan medlemsländerna i EU och Norge, Island (endast levande fisk och fiskprodukter), Schweiz, Liechtenstein, San Marino och Andorra.

Intracommunity trade between Member States of EU and Norway, Iceland (only live fish and fish products), Switzerland, Liechtenstein, San Marino and Andorra.

 

VOIMASSA OLEVAT EU-KOMISSION SUOJAPÄÄTÖKSET/ EU-KOMMISSIONENS SKYDDSBESLUT SOM ÄR I KRAFT/ SAFE-GUARD MEASURES IN FORCE BY THE EU-COMMISSION

Päivitetty viimeksi / Latest update: 7.10.2016
 

Useita eri jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller flera medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning several member states

2014/709/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/1432 - [FI] - [SE] - [EN]
2015/2433 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/180 -[FI]-[SE]-[EN]
2016/464 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/857 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1236 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1372 - [FI]-[SE]-[EN]
20161405 - [FI]-[SE]-[EN]

2016/1441 - [FI]-[SE]-[EN]
2016/1771 -[FI]-[SE]-[EN]

Kartta Baltian alueen rajoitusalueista

Kohde: Elävien sikojen, niiden sukusolujen ja alkioiden, sianlihan, sian raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden ja siasta saatavien sivutuotteiden siirtoja Puolan, Liettuan, Italian, Viron ja Latvian rajoitusalueilta rajoitettu. Rajoitukset koskevat myös luonnonvaraisia sikoja (villisikoja) ja niistä saatavia tuotteita.
Syy: Afrikkalainen sikarutto
Voimassa: 31.12.2018


2013/764/EU - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien sikojen (kotisikojen ja luonnonvaraisten sikojen), tuoreen sianlihan sekä siitä koostuvien tai sitä sisältävien raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden, sian siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuontia on rajoitettu eräiltä Bulgarian, Romanian, Kroatian ja Latvian alueilta (HUOM! Suomenkielisen päätöksen liitteessä lukee Latvian sijasta virheellisesti Liettua). Myös sikojen kauttakuljetusta näiden alueiden kautta on rajoitettu.
Syy: Klassinen sikarutto
Voimassa: 31.12.2017


2006/415/EY - [FI] - [SE] - [EN] konsolidoitu 
viimeisimmät muutokset / sista ändringar / latest amendments
2015/2225 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävän siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen, em. lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen siitosmunien, luonnonvaraisista riistalinnuista saatujen ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden ja linnuista saatavien sivutuotteiden tuontia rajoitetaan niistä maista, joissa on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa. Lisäksi siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen kokoamista tapahtumiin (messut, markkinat ym.) rajoitetaan.
Syy: korkeapatogeeninen H5N1-lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2017 saakka
 

Yksittäisiä jäsenmaita koskevat komission suojapäätökset
Komissionens skyddsbeslut som gäller en enstaka medlemsländer
Safe-guard measures by the EU-Commission concerning single member state

 

Bulgaria / Bulgarien / Bulgaria

2016/645/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2016/1183/EU - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja naudoista saatujen tuotteiden tuontia koko Bulgarian alueelta rajoitetaan. Myös rokotettujen nautojen ja rokotettujen emien alle 6 kk ikäisten jälkeläisten siirrot muihin jäsenvaltioihin on kielletty.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 31.12.2016 asti
 

Italia / Italien / Italy

2005/779/EC - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Elävien sikojen tuontia Italiasta on rajoitettu.
Syy: Sian vesikulaaritauti (SVD)
Voimassa: toistaiseksi
 

2014/909/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/838/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2015/1943/EU - [FI] - [SE] - [EN]
Kohde: Elävien mehiläisten, kimalaisten ja mehiläistuotteiden tuontia Italiasta on rajoitettu.
Syy: Pieni pesäkuoriainen
Voimassa: 31.3.2017
 

2016/697/EU - [FI] - [SE] - [EN]
Kohde: Suojapäätöksessä luetellaan Italiassa todetun korkeapatogeenisten lintuinfluenssa (H7N7) tapauksen seurauksena muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet, joissa Italian toteutettava lintuinfluenssa direktiivien mukaisia toimenpiteitä.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluessa
Voimassa: 31.7.2016

Kreikka / Grekland / Greece

2015/1500/EU - [FI] - [SE] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/2055/EU - [FI] - [SE] - [EN]
2015/2311 - [FI] - [SE] - [EN]
2016/1116
- [FI] - [SE] - [EN]
2016/1255 - [FI]-[SE]-[EN]

 

Kohde: Nautojen, luonnonvaraisten märehtijöiden ja naudoista saatujen tuotteiden tuonti tietyiltä Kreikan alueilta rajoitetaan. Myös rokotettujen nautojen ja rokotettujen emien alle 6 kk ikäisten jälkeläisten siirrot muihin jäsenvaltioihin on kielletty.
Syy: Lumpy skin-tauti
Voimassa: 31.12.2016 asti

PUOLA

2016/1770 - [FI]-[SE]-[EN]

Kohde: Afrikkalaisen sikaruton vuoksi Puolaan määrätyt suoja- ja valvontavyöhykkeet, joissa noudatettava ASF-direktiivin artikloiden 10 ja 11 mukaisia toimenpiteitä
Syy: Afrikkalainen sikaruttu

Voimassa: 15.10.2016


Ranska / Frankrike / France

2015/2460 - [FI] - [SE] - [EN]
Kartta Ranskan rajoitusalueista
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2016/42 - [FI] - [SE] - [EN]
2016/237
-[FI]-[SE]-[EN]
2016/447 - [FI]-[SE]-[EN]
Kohde: Suojapäätöksessä luetellaan Ranskassa todettujen korkeapatogeenisten lintuinfluenssa (H5N1- ja H5N2) tapausten seurauksena muodostetut suoja- ja valvontavyöhykkeet, joissa Ranskan toteutettava lintuinfluenssa direktiivien mukaisia toimenpiteitä.
Syy: Korkeapatogeeninen lintuinfluessa
Voimassa: 15.9.2016


Romania / Rumänien / Romania

2010/346/EY - [FI] - [SE] - [EN] 
Kohde: Romaniasta tuotavat hevoset ja muut equidae-heimon eläimet, niiden alkiot ja munasolut. Romaniasta tuotavat hevoset ja muute equidae-heimon eläimet on ennen tuontia tutkittava näivetystaudin varalta. Alkioiden ja munasolujen luovuttajaeläimet on myös tutkittava näivetystaudin varalta.
Lista päätöksen mukaisista hyväksytyistä lähtöpitopaikoista.
Syy: Näivetystauti
Voimassa: toistaiseksi
 

Sveitsi / Schweiz / Switzerland

2013/657/EU - [FI] - [SV] - [EN]
viimeisimmät muutokset /sista ändringar / latest amendments
2015/2225 - [FI] - [SE] - [EN]

Kohde: Tuontikielto koskee niitä Sveitsin alueita, joilla viranomaiset soveltavat suojatoimenpiteitä, jos lintuinfluenssaa tavataan siipikarjassa tai luonnonvaraisissa linnuissa (1 artikla 2b kohta). Tuontikieltoon kuuluvat siipikarja, siitosmunat, MMM:n asetuksen 867/2009 4 §:n kohdan 5 mukaiset harrastelinnut sekä em. lintujen siitosmunat, luonnonvaraisten riistalintujen tuore liha, -mekaanisesti erotettu liha, -jauheliha, -raakalihavalmisteet ja luonnonvaraisten riistalintujen lihasta koostuvat tai sitä sisältävät lihavalmisteet, raaka lemmikkieläintenruoka ja käsittelemätön rehuaines, sekä kaikista linnuista peräisin olevat käsittelemättömät metsästysmuistot.
Syy: Lintuinfluenssa
Voimassa: 31.12.2017
Lisätietoja: Tuontikielto ei koske luonnonvaraisten lintujen lihaa sisältäviä lihavalmisteita, joihin käytetty liha on kuumennuskäsitelty suojapäätöksen artiklan 1 kohdan 3 mukaisesti.

*******