Vuosiseminaari

Tutkimusohjelma järjestää vuosittain seminaaripäivän, jonka tavoitteena on tiedottaa ohjelman tuottamista tutkimustuloksista sekä lisätä vuoropuhelua hallinnon ja tutkijoiden kanssa.

Ensimmäinen vuosiseminaari järjestettiin Helsingin Säätytalolla 15.2.2017. Tilaisuudessa jo käynnissä olevat MATO-tutkimushankkeet esittelivät tavoitteitaan ja tähänastisia tuloksiaan. Lisäksi tiedotettiin kevään 2017 MAKERA-hankehaun aihealueista sekä haun käytännön toteutuksesta.

Kaikki seminaarin esitykset ovat PDF-tiedostoina ladattavissa alla:

Vuosiseminaarien ohjelmat ja esitelmät arkistoidaan jatkossakin ladattaviksi tälle verkkosivulle.