Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen linjaukset antavat hyvät lähtökohdat maakuntahallinnon rakentamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö
6.4.2016 15.21
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö näkee, että hallituksen sopimat sote- ja aluehallintouudistusta tarkentavat linjaukset antavat hyvät lähtökohdat alueiden erityispiirteet huomioon ottavan, vaikuttavan ja asiakkaita palvelevan maakuntahallinnon rakentamiseen.

Linjauksissa on otettu hyvin huomioon tarve paikallisen näkökulman ja riittävän palveluverkon säilyttämiseen. Ratkaisu mahdollistaa myös maakuntarajat ylittävien tehtävien järjestämisen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maa- ja metsätalousministeriö on tyytyväinen toimialan tehtävien järjestävistä koskeviin linjauksiin. Maakuntien tehtäviksi kootaan kaikki alueella hoidettavat ministeriön toimialan tehtävät:

  • ympäristöterveydenhuolto: elintarvikevalvonta, eläinten terveys ja hyvinvointi ja sen valvonta,
  • maaseudun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalouden, maaseutuelinkeinojen ja maatilatalouden sekä kala- ja riistatalouden edistäminen ja rahoittaminen, viljelijä­tuki­tehtävät sekä näihin liittyvät palvelut,
  • kasvintuotannon ja -terveyden valvonta ja
  • vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnon­varatehtävät, vesihuoltoon liittyvät tehtävät sekä toimialan vesien- ja merenhoidon tehtävät.

Ministeriö pitää järkevänä toimialansa tehtävien kokoamista maakuntiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Myös muiden hallinnonalojen ympäristöterveydenhuollon sekä vesien ja merenhoidon tehtävien kokoaminen maakuntiin on toimiva hallinnollinen ratkaisu.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 0400 291 910

Tiedote 6.4.2016: Hallitus linjasi sote- ja aluehallintouudistusta.

Eläimet ja kasvit Maaseutu Ruoka ja maatalous Vesi