Hyppää sisältöön
Media

Julkisiin ruokahankintoihin halutaan lisää vastuullisuutta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 16.5.2016 11.23
Tiedote

Eläinten hyvinvointitekijöitä, ympäristön kannalta hyviä viljelytapoja ja elintarviketurvallisuutta esitetään kriteereiksi julkisiin elintarvike- ja ruokapalveluhankintoihin.

Suomen julkisten hankintojen yhteenlaskettu arvo on vuosittain 35 miljardia euroa. Hankinnoilla on merkittävä vaikutus kotimaisten tuotteiden ja yritysten palveluiden kysynnälle. Suomi on edelläkävijä monissa elintarviketurvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin ja ympäristötoimenpiteisiin liittyvissä tuotantotavoissa, mutta näitä ei ole tarpeeksi hyödynnetty osana laadukasta julkista ruokapalvelua.

Julkisia elintarvike- ja ruokapalveluita halutaan ohjeistaa sellaisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu vastuullisia tuotantotapoja. Näissä tuotantotavoissa otetaan tehostetusti huomioon pellon hyvät viljelymenetelmät, ravinteiden kierrätys, tarpeen mukainen kasvinsuojelu, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle nämä ohjeet sisältävän valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen.

Periaatepäätösluonnoksessa ehdotetaan, että julkisissa ruokahankinnoissa tulisi käyttää kriteerinä esimerkiksi sian saparoa eli sitä, että tiloilla ei katkaista sioilta saparoita hännänpurennan ehkäisemiseksi. Siipikarjasta saatavat tuotteet tulisi hankkia tiloilta, joilla on tuotantokauden aikana toteutettu salmonellan vastustusohjelmaa ja joilla lintujen nokkia ei katkaista höyhenten nokkimisen ehkäisemiseksi.

Myös kuntia ja maakuntia kannustetaan sisällyttämään palvelu- tai hankintastrategioihinsa tavoitteet ja periaatteet, jotka edistävät ympäristön kannalta hyvien viljelytapojen ja eläinten hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuotanto-olosuhteiden huomioon ottamista hankinnoissa.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteutumisen seurauksena elintarvikeketjuun saadaan merkittävä lisäpanostus. Julkiset hankinnat luovat alueilla uusia työpaikkoja ja kasvattavat näin myös verotuloja.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Jukka-Pekka Kataja, p. 050 341 9934
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, p. 0295 162 409
etunimi.sukunimi@mmm.fi