Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sähköinen asunto-osakerekisteri -hanke (ASREK) asetettu

Maa- ja metsätalousministeriö
12.5.2016 15.49
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut sähköisen asunto-osakerekisteri -hankkeen (ASREK). Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta rekisteri- ja palvelukokonaisuutta, jonka avulla voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti sekä tukea uusien digitaalisten palvelujen kehittymistä.

ASREK-hanke on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Hankkeen ja tulevan rekisteri- ja palvelukokonaisuuden vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toimikausi on 10.5.2016 - 31.5.2019.

ASREK-hankkeen tavoitteena on luoda osakehuoneistoja koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asunto-osakeyhtiön hallintoon. ASREK-palvelun tarkoituksena on koota erilaisia tietoja ja palveluja asiakkaan kannalta yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi.

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
hankepäällikkö Antti Kosonen, p. 0295 16 2180
osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, p. 0295 16 2485
tietohallintojohtaja Antti Vertanen, p. 0295 16 2421

http://mmm.fi/asrek

ASREK Maanmittaus ja paikkatiedot kärkihankkeet