Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Projektet för digitalisering av bostadsaktieregistret (ASREK) tillsatt

Jord- och skogsbruksministeriet
12.5.2016 15.49
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt ett projekt för digitalisering av bostadsaktieregistret (ASREK). Digitaliseringen innebär att bostadsaktieregistret bildar en ny register- och servicehelhet med vars hjälp uppgifter om aktielägenheter och deras ägare kan föras in elektroniskt. Det blir också möjligt att stödja utvecklandet av nya digitala tjänster.

ASREK-projektet ingår i regeringen spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster. Den ansvariga myndigheten för projektet och den nya register- och servicehelheten är jord- och skogsbruksministeriet. Projektets mandatperiod är 10.5.2016–31.5.2019.  

Syftet med ASREK-projektet är att skapa ett elektroniskt register över uppgifter om aktielägenheter och deras ägare med vars hjälp tillgången till och tillförlitligheten hos uppgifterna förbättras, samtidigt som de blir mera heltäckande. Detta skapar förutsättningar för digitala tjänster, som exempelvis handel med bostadsaktier, förvaltning av säkerheter och administration av bostadsaktiebolag på elektronisk väg. Det är meningen att olika slag av uppgifter och tjänster ska samlas i ASREK till en från kundsynpunkt enhetlig servicehelhet.

Uppgifter och anteckningar om bostadsaktier är av stor samhällelig betydelse, eftersom sådana aktier berör en betydande del av landets invånare, stora ekonomiska tillgångar är bundna i bostadsegendom och tillförlitliga ägaruppgifter behövs i många sammanhang.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
projektchef Antti Kosonen, tfn 0295 16 2180
avdelningschef Pentti Lähteenoja, tfn 0295 16 2485
dataadministrationsdirektör Antti Vertanen, tfn 0295 16 2421 (fr.o.m. 16.5.)

ASREK Lantmäteri och geografisk information spetsprojekt