Hyppää sisältöön
Media

Viidelletoista biokaasuhankkeelle investointiavustusta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 25.2.2009 11.37
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustusta viidelletoista biokaasulaitoshankkeelle. Hankkeiden yhteenlaskettu investointikustannus on noin 22 miljoonaa euroa ja avustusta myönnetään noin kahdeksan miljoonaa euroa. Pääosa hankkeista on lähdössä liikkeelle hyvin pian avustuspäätöksen jälkeen.

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti viime vuoden marraskuussa biokaasulaitosten investointiavustuksen haun. Biokaasulaitosten investointiavustus on yksi maa- ja metsätaloussektorin toimista hallituksen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamiseksi. Avustuksen tavoitteena on edistää biomassan käyttöä energian tuotannossa. Erityisesti avustuksella halutaan edistää biokaasulaitosten rakentamista alueille, joilla on paljon kotieläimiä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Haussa oli jaossa yhteensä noin kahdeksan miljoonaa euroa valtion viime ja tämän vuoden budjeteista. Haku koski yrityksiä, kuntia ja muita yhteisöjä, mutta ei yksittäisiä maatiloja.

Määräaikaan mennessä ministeriöön tuli yhteensä 39 hakemusta, joiden yhteenlaskettu kokonaisinvestointi on noin 122 miljoonaa euroa. Biokaasulaitosinvestointihankkeita on lähdössä käyntiin melko tasaisesti ympäri maata. Hankkeet painottuvat alueille, joilla on paljon kotieläimiä.

Ministeriö on joutunut seulomaan tarkasti hakemukset, sillä haetun avustuksen määrä ylittää huomattavasti jaettavissa olevan määrän. Avustus rahoitetaan maa- ja metsätalousministeriön momentilta, joten etusijalle on asetettu hankkeet, jotka käyttävät raaka-aineena pääosin lantaa ja kasviperäistä biomassaa. Eduksi on katsottu myös investoinnin toteuttamisen nopea aikataulu ja laitoksen kapasiteetin suuruus. Lisäksi rahoitusta suunnataan maatalousoppilaitosten yhteyteen rakennettaviin hankkeisiin, jotta voidaan edistää biokaasutietämyksen siirtymistä tuleville sukupolville.

Seuraava biokaasulaitosten investointiavustuksen haku on tarkoitus järjestää kuluvan vuoden loppupuolella, jos määrärahaa bioenergiatuotannon avustamiseen saadaan myös vuoden 2010 lopulliseen talousarvioon.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, p. (09) 160 52911, 040 861 7793