Hyppää sisältöön
Media

Viikon vieraslaji -kampanjalla haluttiin lisätä tietoisuutta haitallisista vieraslajeista

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2018 11.01
Uutinen

Suomessa hyväksyttiin keväällä 2018 ensimmäinen kansallinen hallintasuunnitelma EU:n alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille. Haitallisia vieraslajeja on nimetty myös vuonna 2016 julkaistussa kansallisessa luettelossa, jota ollaan parhaillaan päivittämässä. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kesäkuussa käynnistämän Bongaa viikon vieraslaji -kampanjan tavoitteena oli lisätä osaltaan tietoisuutta haitallisista vieraslajeista sekä auttaa niiden tunnistamisessa ja torjunnassa.

Sosiaalisen median kanavia hyödyntäneessä kampanjassa esiteltiin viikoittain yksi ajankohtainen vieraslaji ja kerrottiin, mitkä ovat sen tehokkaimpia torjuntakeinoja. Esittelyt julkaistiin Vieraslajit-Facebook-sivuilla ja asiasta kerrottiin myös MMM:n ja muiden kampanjassa mukana olevien tahojen Facebook-, Twitter- ja Instagram-tileillä. MMM:n ohella kampanjassa olivat mukana Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus SYKE, ympäristöministeriö ja WWF.

Pääosa kampanjaan valituista lajeista oli helposti tunnistettavia vieraskasveja – eläimistä mukana oli vain kotipuutarhoissa ja viljelyksillä tuhoja aiheuttava espanjansiruetana. Perusteluna kasvipainotteisuudelle oli se, että haitalliset vieraskasvit levittäytyvät juuri kesäaikaan tehokkaasti uusille alueille, ja silloin niiden leviämistä on myös helpointa torjua. Kasvullisen lisääntymisen ohella tuuli, eläimet ja vesi kuljettavat kasvien siemeniä pitkiäkin matkoja, ja kasvit – samoin kuin espanjansiruetana – leviävät helposti myös maansiirtojen ja puutarhajätteen mukana.

Kansalaiset osallistuivat kampanjaan jakamalla #viikonvieraslaji-julkaisuja eteenpäin ja julkaisemalla itse Instagramissa ja Facebookissa valokuvia kunkin viikon vieraslajeista. Parhaista kuvista julkaistiin kampanjan edetessä koosteita Vieraslajit-viestintäkanavissa.

Uuden kansallisen vieraslajiluettelon on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa

Vieraslajiksi kutsutaan kasvi-, eläin- ja eliölajia, joka on levinnyt ihmisen myötävaikutuksella alueelle, jonne se ei olisi muuten – esimerkiksi maantieteellisen esteen takia – voinut levitä. Vieraslajeja on satoja, mutta vain osa niistä aiheuttaa niin merkittäviä haittoja, että niiden aktiivista torjuntaa pidetään joko EU:n tasolla tai Suomessa tarpeellisena.

EU:n tai kansallisessa luettelossa nimetyt haitalliset vieraslajit uhkaavat levitessään luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa myös monenlaista muuta haittaa yhteiskunnassa. Haitallinen vieraslaji voi joko kokonaan syrjäyttää tai yksipuolistaa alkuperäislajistoa, levittää haitallisia tauteja tai loisia tai esimerkiksi haitata alueiden virkistyskäyttöä. Vieraslajit voivat haitata myös maa- ja metsätalouden sekä riista-, kala- ja porotalouden harjoittamista. Vieraslajien torjunta on siksi näillä aloilla keskeinen osa ilmastonmuutokseen varautumista.

EU:n tai kansalliseen luetteloon kuuluvia haitallisia vieraslajeja ei saa päästää luontoon, eikä niitä pääsääntöisesti saa tuoda maahan, myydä, kasvattaa tai pitää hallussa.

Lue lisää:
Kansallinen hallintasuunnitelma EU:n alueella merkityksellisille haitallisille vieraslajeille (maaliskuu 2018)
Kansallinen luettelo haitallisista vieraslajeista (tammikuu 2016)
Lausuntokierrokselle lähetetty ehdotus uudeksi kansalliseksi vieraslajiluetteloksi (kts. MMM:n tiedote 27.2.2018)
Kansallinen vieraslajiportaali: http://vieraslajit.fi/
ELY-keskusten tiedotteet haitallisten vieraslajien leviämiseen liittyville toimijoille (kesäkuu 2018)
Käsittele puutarhajätettä oikein - estä vieraslajien leviäminen (ohje, päivitetty heinäkuussa 2018)
Vieraslaji on ikävä tuliainen – Ohjeita matkailijoille ja verkkokauppojen käyttäjille (päivitetty heinäkuussa 2018)
Sopeutumisen tila 2017: Ilmastokestävyyden tarkastelut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla (Luke 2017)

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 029 516 2456
neuvotteleva virkamies, Johanna Niemivuo-Lahti, p. 029 516 2259 (paikalla 9.8. alkaen)
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

 
   
   
Eläimet ja kasvit Luonto ja ilmasto Vieraslajit