Seurannan asiakirjat

 

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset

2019  2018  2017 2016

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017

Maa- ja metsätalousministeriön kannanotot halinnonalan virastojen ja rahastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Luonnonvarakeskus  2019  2018  2017
Maanmittauslaitos  2019  2018  2017
Maatilatalouden kehittämisrahasto  2019  2018  2017
Maatalouden interventiorahasto  2019  2018  2017
Metsähallitus  2019  2018  2017
Ruokavirasto  2019

Suomen metsäkeskus  2019

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

Muut seurannan asiakirjat

Hallituksen vuosikertomukset (VN)
Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset
NETRA - Valtionhallinnon internet-raportointi

Arvioinnit ja selvitykset

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistymisestä