Vapaa-ajankalastus - hakulomakkeet  2015

Maa- ja metsätalousministeriön myöntämiin avustuksiin liittyvät lomakkeet

Hakuohje valtakunnallisten järjestöjen yleisavustukset MMM
Hakulomake yleisavustukset kalastusalan järjestön toimintaan MMM
Hakuohje valtakunnalliset erityisavustushankkeet MMM
Hakulomake valtakunnalliset erityisavustushankkeet MMM
Hakulomake valtakunnalliset erityisavustushankkeet MMM

Myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa avustuksen käytöstä jälkikäteen selvitys avustuspäätöksen ohjeiden mukaisesti. Tilityksessä tarvittavat lomakkeet löytyvät oheisista linkeistä:

Valtakunnallisten järjestöjen talousarvio- ja tiliselvityslomake MMM
Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden kustannustilityslomake
Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden loppuraporttilomake
Valtakunnallisten erityisavustushankkeiden työpäiväkirja

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä avustuksista antavat

kalastusneuvos Eija Kirjavainen (puh. 0295 16 2404) ja
kalatalousylitarkastaja Roni Selén (puh. 0295 16 2462).

 

ELY-keskusten myöntämiin vuoden 2015 hakuun liittyvät lomakkeet:

Hakuohje erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin ELY
Hakulomake erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin ELY
Hakulomake erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin ELY

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Hakulomake yleisavustukset kalastusalueen toimintaan ELY
Hakulomake yleisavustukset kalastusalueen toimintaan ELY

KEHA-keskus hoitaa myönnettyjen avustusten maksatukset sekä tilitysten käsittelyn. Lisätietoja KEHA-keskuksen sivuilta www.keha-keskus.fi

Maksatushakemus kalatalouden edistämishankkeet

Kalastusalueen toiminta-avustuksen tilityslomake