Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus

MYTVAS on lyhenne sanoista maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus. Tutkimuksen avulla arvioidaan ja kehitetään maatalouden ympäristötukea. MYTVAS toimi myös työvälineenä suunniteltaessa uusia ympäristötuen toimenpiteitä.

MYTVAS 3 -seurantatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, 

  • miten ympäristötuella ja sen eri toimenpiteillä on kyetty vaikuttamaan maatalousympäristön tilaan, 
  • minkälaisia vaikutuksia ympäristötuella on ollut maatalouden harjoittamisen edellytyksiin ja 
  • miten ympäristötukea pitäisi kehittää, jotta sen vaikuttavuus lisääntyisi. 

Loppuraportti valmistui toukokuussa 2014. Seuranta keskittyi erityisesti ympäristötuen vaikutuksiin maatalouden vesistökuormitukseen ja luonnon monimuotoisuuteen. 

MYTVAS 3 -seurantatutkimuksen tekemisestä vastasivat Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (koordinaattori), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsingin yliopisto (HY) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL). Tutkimuksen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja:
Jyrki Aakkula, jyrki.aakkula@mtt.fi, p. 0400 631 740

 

Aiemmat MYTVAS-tutkimukset

Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle, (MYTVAS 2, 2000-2006) loppuraportti

Maatalouden ympäristötuen vaikutukset vesistökuormitukseen, satoon ja viljelyn talouteen 2000-2006 MYTVAS 2

Viljelytoimenpiteet ja vesistökuormitus ympäristötukitiloilla vuosina 2003-2005 (MYTVAS I) loppuraportti

Muualla verkossa