Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Määrärahan jako MMM/2021/56

« Raha-asiainvaliokunta 31.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävien avustusten, korkotukilainojen ja valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen vuodelle 2021 maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen rakennetukea, nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ja maatilojen asunto-olojen parantamista koskevaa tukea varten.

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia
Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien, maatalouden ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen investointiavustusten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien osoittaminen koskisi vuonna 2021 tehtäviä tukipäätöksiä.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2021 talousarvion momentilla 30.10.40 (Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset) on vuonna 2021 osoitettavissa olevaa myöntämisvaltuutta yhteensä 68 000 000 euroa, josta ehdotetaan 60 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien eli nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustuksien sekä maatalouden investointiavustusten toimeenpanoa varten. Valtuuden nojalla myönnettyjen avustusten maksatus ajoittuu neljälle vuodelle. Momentilla 30.10.41 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta ehdotetaan 220 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukien toimeenpanoa varten. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2021 käyttösuunnitelman mukaisista menoista 15 000 000 euroa on kohdennettu rakennetukiavustuksiin, joista ehdotetaan 12 000 000 euroa osoitettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käytettäväksi rakennetukiavustuksiin. Makeran vuoden 2021 käyttösuunnitelmassa 15 000 000 euroon rajatuttu valtiontakausten myöntämisvaltuus ehdotetaan osoitettavaksi Ruokavirastolle edelleen jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille takaushakemuksia varten.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta