Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Suomen esitys pohjoisen tuen ohjelman jatkosta vuodesta 2022 alkaen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2021 vp; EV 83/2021 vp)

HE 81/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150486
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen