ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri

Ajankohtaista

2.11.2017

Seuraava ASREK-sidosryhmäinfo järjestetään 2.11.2017 yhdessä Kiinteistöasioiden digipäivän kanssa. Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautumislomake tulevat syksyn aikana osoitteeseen www.maanmittauslaitos.fi/digipaiva

 

3.5.2017

ASREK-infotilaisuudessa käytiin läpi hankkeen tilannetta siirryttäessä toteutusvaiheeseen. Tilaisuudessa käsiteltiin hankkeen tavoitteita ja sen toteutuksen etenemistä sekä hankkeeseen liittyvää säädösvalmistelua.

Katso infotilaisuuden videoesitykset tästä

Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa Diaesitys SlideShare-palvelussa

 

31.3.2017

ASREK-hankkeen valmisteluvaihe päättyy ja hankkeessa siirrytään toteutusvaiheeseen.

Hankkeen organisointi toteutusvaihetta varten on meneillään. Yhteystiedot hankkeeseen toistaiseksi asrek@maanmittauslaitos.fi

***

28.2.2017

ASREK-hankkeen valmisteluprojektissa on tuotettu asunto-osakkeilla hallittavien osakehuoneistojen tietojen, omistajamerkintöjen, asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä asuntoihin ja yhtiöihin liittyvien muiden palvelujen tavoitetilan kuvaus kokonaisarkkitehtuurina. Tässä kokonaisarkkitehtuurityössä on pyritty huomioimaan osake-omistuksen lisäksi myös muut eri asumisen hallintamuodoilla hallittavat tiedot ja niiden tuottamiseksi tarvittavat liiketoiminta- ja sovelluspalvelut, digitalisoitavat prosessit ja kyvykkyydet yhtenäisen palvelukokonaisuuden tuottamiseksi.

Arkkitehtuurityön lähtökohtina ovat olleet aiemmin tehdyt selvitykset sekä valmistelutyön aikana sidosryhmien kanssa käydyt keskustelut ja työpajat.

Tavoitetilan kuvaus noudattaa hallituksen helmikuussa 2016 julkistettuja digitalisaatioperiaatteita.

Tavoitetilan kokonaisarkkitehtuuri on sekä strategisen että operatiivisen johtamisen väline, jonka avulla yhtenäistetään toiminnan kehittämistä. Tämä tavoitetilan kuvaus ei ole päätös toteuttamistavasta, vaan antaa kokonaiskuvan hankkeen toteutuksen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi.

"ASREK Huoneistorekisterin kokonaisarkkitehtuuri, tavoitetila"- dokumentti 

Arkkitehtuurikuvaukseen liittyvä palaute pyydetään lähettämään osoitteeseen asrek@maanmittauslaitos.fi

***

25.10.2016

ASREK-infotilaisuuden esitykset 25.10.2016 

***

Mikä on sähköinen asunto-osakerekisteri

Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta perusrekisterin luonteista rekisterijärjestelmää, jonka avulla voidaan rekisteröidä asunto-osakkeilla hallittavia osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti. Rekisteri tulee mahdollistamaan sähköisen asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä monipuoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut.

ASREK-hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot niin julkishallinnossa kuin yksityissektorillakin. Hankkeesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Asunto-osakerekisteri helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, rahoituslaitoksissa ja julkishallinnossa.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. helmikuuta sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista.

Lisätietoja