ASREK - Sähköinen asunto-osakerekisteri

***

Ajankohtaista:  25.10.2016 ASREK-infotilaisuuden esitykset

***

Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan uutta perusrekisterin luonteista rekisterijärjestelmää, jonka avulla voidaan rekisteröidä asunto-osakkeilla hallittavia osakehuoneistoja koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti. Rekisteri tulee mahdollistamaan sähköisen asunto-osakkeiden omistuksen siirron ja panttauksen sekä monipuoliset asuntoihin ja yhtiöihin liittyvät tietopalvelut.

ASREK-hanke on laaja poikkihallinnollinen yhteistyöhanke, josta hyötyvät useat tahot niin julkishallinnossa kuin yksityissektorillakin. Hankkeesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asunto-osakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.

Asunto-osakerekisteri helpottaa kymmenien tuhansien henkilöiden työtä isännöinnissä, kiinteistönvälityksessä, rahoituslaitoksissa ja julkishallinnossa.

Julkisten palvelujen digitalisointi on yksi hallituksen kärkihankkeista. Toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. helmikuuta sähköisen asunto-osakerekisterin perustamista.

ASREK - uutisia ja tiedotteita

Lisätietoja