"Saaristoekspertit -skärgårdsexperterna" -ryhmä

Saaristoasiain neuvottelukunta kutsuu sinut saariston, meren ja järvien ystävistä  koostuvaan  ”Saaristoekspertit - skärgårdsexperterna” - ryhmään antamaan osaamistasi mahdollisuuksien mukaan sopivin muodoin saaristo-, meri- ja järvialueiden kehittämiseen ja vaalimaan saaristo- ja vesistöpolitiikan perinteitä.

Saaristoekspertit on aktiivisen saaristopolitiikan jättäneistä saariston, meren ja vesistöjen ystävistä koostuva verkosto.

Saaristoekspertit luovat itse itselleen sopivat toimintamuodot. Saaristoekspertit kokoontuvat 1-2 kertaa vuodessa, pitävät väliaikoina yhteyttä sähköpostin välityksellä ja sen jäsenet osallistuvat  SANKn joka kesäkuun alussa eri puolilla maata järjestämään valtakunnalliseen saaristoseminaariin ja maalis-huhtikuussa valtakunnalliseen mökkeilyseminaariin Helsingissä määritellyn kiintiön puitteissa ilman osanottomaksua. Tärkeä tehtävä on vaalia saariston kulttuuria ja luonnonarvoja ja  tukea saariston elinkeinojen ja asutuksen kehittämistä yhdessä saaristoasiainneuvottelukunnan kanssa.

Lisätietoja

Jorma Leppänen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041   etunimi.sukunimi@mmm.fi