Hyppää sisältöön
Media

Hallitus hyväksyi komissiolle ilmoitettavat suorien EU-maataloustukien linjaukset

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2014 9.48
Tiedote -

Hallitus on tänään hyväksynyt Euroopan komissiolle ilmoitettavat EU:n suorien maataloustukien linjaukset. EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia vuosina 2015-2020 ovat perustuki, viherryttämistuki, nuorten viljelijöiden tuki ja tuotantosidonnaiset tuet. Suorat tuet ovat olennainen osa Suomessa maksettavia maatalouden viljelijätukia, joihin kuuluvat lisäksi maaseutuohjelman EU-osarahoitteiset luonnonhaitta- ja ympäristökorvaukset, luonnonmukaisen tuotannon tuki ja eläinten hyvinvointikorvaukset sekä kokonaan kansalliset maa- ja puutarhatalouden tuet.

Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistus antaa jäsenmaille aiempaa enemmän joustomahdollisuuksia ja kansallista päätäntävaltaa käyttöönotettavista suorien tukien järjestelmistä. Mahdollisuudet koskevat tukien toimeenpanoa ja hyödyntämistä kansallisesti tai alueellisesti.

Linjaukset on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen sekä tuottajajärjestöjen (MTK ja SLC) ja muiden sidosryhmien kanssa ja niistä on saavutettu yhteinen näkemys. Euroopan komissiolle toimitetaan tiedonanto siitä, miten Suomi soveltaa suoria tukia vuosina 2015 – 2020. Tuotantosidonnaisia tukia koskevat linjaukset edellyttävät komission hyväksyntää.

Muutoksia ja uusia tukia ensi vuonna

Ensi vuodesta alkaen tukijärjestelmiin tulee jonkin verran muutoksia. Tilatukijärjestelmä päättyy ja sen tilalle tulee uusi perustukijärjestelmä. Uusia tukijärjestelmiä ovat viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki, jotka kaikkien unionin jäsenmaiden on otettava käyttöön. Uudistuksen mukanaan tuomista vapaaehtoisista tukijärjestelmistä otetaan käyttöön ainoastaan tuotantosidonnainen tuki. Tuen tavoitteena on nykyisen tuotannon tason ylläpitäminen ja sitä on tarkoitus kohdentaa nautakarjataloudelle, lammas- ja vuohitaloudelle sekä peltokasvituotannossa öljy- ja valkuaiskasveille, tärkkelysperunalle, rukiille, sokerijuurikkaalle sekä avomaanvihanneksille. Huomattava osa aiemmasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta eli 141-tuesta maksetaan jatkossa tuotantosidonnaisena EU-tukena.

Suomen Euroopan unionilta saama suorien tukien rahoitusosuus on noin 523 miljoonaa euroa vuonna 2015. Suorien tukien järjestelmään uudistuksen myötä tulevat uudet tukimuodot, niiden valvonta ja nykyisiin tukijärjestelmiin tehtävät muutokset lisäävät hallinnollista työtä ja kustannuksia. Kansalliset suorien tukien valinnat on tehty niin, että ne tukevat suomalaisen maatalouden kannattavuutta lisäämättä kuitenkaan kohtuuttomasti hallinnollisia kustannuksia.

Uusi kestävää ruuantuotantoa edistävä tukimuoto on viherryttämistuki. Viherryttämistuen toimenpiteillä tuetaan ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisia maatalouskäytäntöjä ja monipuolistetaan viljelyä, säilytetään pysyviä nurmia ja lisätään maatilojen ekologisia aloja. Viherryttämistuen ekologisia aloja Suomessa tulevat olemaan kesanto, täydentävien ehtojen mukaiset maisemapiirteet, lyhytkiertoisen energiapuun alat ja typensitojakasvien alat. Komissiolle ilmoitetaan, että ekologisen alan vaatimusta sovelletaan Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa, koska muut maakunnat on vapautettu tästä vaatimuksesta maakunnan metsäisyyden perusteella.

Nuorten viljelijöiden tukeen pyritään käyttämään suurin EU-asetuksen sallima määrä suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä.

Uutena tukijärjestelmiin liittyvänä pakollisena ehtona otetaan käyttöön vaatimus siitä, että tukia voidaan myöntää vain aktiiviviljelijälle. Suomi soveltaa vaatimusta EU-asetuksen edellyttämällä minimitasolla, koska asetuksen mukaisia vapaaehtoisia lisärajoitteita ei ole Suomen oloissa tarkoituksenmukaista ottaa nyt käyttöön. Vaatimukset eivät muodostu ongelmaksi normaalia maataloustoimintaa harjoittaville tiloille ja niitä ei sovelleta tiloihin, jotka saavat enintään 2 000 euroa suoria tukia vuodessa.

Suorien tukien aluejakoa muutetaan siten, että nykyisin käytössä olevista kolmesta tukialueesta muodostetaan kaksi aluetta (AB -tukialue ja C-tukialue).

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi, p. 0295 162 191
neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295 1623 56
neuvotteleva virkamies Pia Lehmusvuori, p. 0295 162 207
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Jari Koskinen