Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

MMM vahvisti kymmenvuotiskauden 2020-2030 poroluvut: enimmäisporomäärä ennallaan, paliskuntien laadittava laidunten hoitosuunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriö
1.6.2020 13.28
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen, jossa suurimmaksi sallituksi poroluvuksi vahvistetaan 203 700 eloporoa 1.6.2020 alkavalle kymmenvuotiskaudelle. Paliskuntakohtaisiin eloporolukuihin ei tehty muutosta.

Asetuksessa vahvistetaan suurimmat sallitut poroluvut niin, että jokaisessa paliskunnassa osakaskohtainen suurin sallittu poroluku on 500 eloporoa.

Poroluku kaudelle 2020-2030 pohjautuu asiaa valmistelleen laajapohjaisen työryhmän esitykseen. Työryhmä ehdotti Luonnonvarakeskuksen tuoreimman tutkimustiedon perusteella, että paliskunnilta edellytetään jatkossa hoito- ja käyttösuunnitelmaa porolaidunten kestävyyden varmistamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmiin tulee nimetä kaksi toimenpidettä ja toteutukselle alueellisesti rajatut tavoitteet ja toteutustavat. 

Vaihtoehtoisina keinoina ovat poromäärän vapaaehtoinen vähentäminen, teurastuksen aikaistaminen, porojen jäkälälaitumien tilan parantaminen, kesäaikaisen laidunkierron kehittäminen tai paliskuntien yhdistäminen tehokkaamman laidunnuskierron järjestämiseksi.

"Nyt vahvistettu poroluku yhdessä laidunten hoitosuunnitelmien kanssa tukee hallitusohjelman tavoitetta edistää porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona", sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Porotalouden tulevaisuustyöhön ja paliskuntakohtaisten porolaidunten käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmisteluun asetetaan MMM:n työryhmä. 

Porolukuja valmistelleen työryhmän esitys ja valmisteluasiakirjat ovat luettavissa hankeikkunassa alla olevassa linkissä.

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM039:00/2018.

Poroista viljelyksille sekä muille maankäyttömuodoille aiheutuvien vahinkojen arviointia ja vahingonkorvausriitojen ratkaisua koskeva uudistus etenee hallitusohjelman mukaisesti erillisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa osapuolten oikeusturvaa sekä vähentää poronomistajien sekä maan omistajien ja haltijoiden välistä vastakkainasettelua. Myös tulevissa laidunten hoito- ja käyttösuunnitelmissa on huomioitava viljelysvahinkojen ehkäisy. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868
Neuvotteleva virkamies Tapani Sirviö, p. 050 431 6077