Hyppää sisältöön
Media

Maaseudun kehittämisen hanketukia ja yritystukia koskevat asetukset hyväksyttiin

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2023 13.50
Tiedote
Laajakaistan asennus

Valtioneuvosto hyväksyi 30.3.2023 maaseudun kehittämishankkeiden ja yritysten rahoitusta koskevat asetukset. Asetuksilla täsmennetään maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 annettua lakia (1325/2022), joka koskee Suomen CAP-suunnitelman mukaisesti myönnettävää rahoitusta maaseudun hanke- ja yritystoimintaan. Rahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, jota täydentää kansallinen rahoitusosuus.

Kehittämisrahoituksella parannetaan tietoliikenneyhteyksiä ja elinvoimaa

Kehittämishanketukea voidaan myöntää hankkeisiin, joiden kohteina ovat maaseudun kehittäminen, koulutus- ja tiedonvälitys sekä investoinnit. Leader-ryhmät voivat rahoittaa myös pienhankkeita, jotka ovat kehittämisessä ja investoinneissa uusia, hallinnollisesti kevyempiä tukimuotoja. Kehittämishankkeiden uusia teemoja ovat muun muassa älykkäät kylät ja viljelijäryhmien hankkeet. Ympäristö- ja ilmastoteemat korostuvat hankerahoituksessa aikaisempaa enemmän sekä innovaatiot, digitalisaatio, turvallisuuden ja varautumisen edistäminen. Esimerkiksi laajakaistainvestoinneilla parannetaan maaseudun elinvoimaa ja yritysten toimintamahdollisuuksia maaseutualueilla, mikä lisää Suomen kokonaisturvallisuutta.

Yritysrahoituksella monipuolistetaan maaseudun yrityskantaa

Maaseudun yritysrahoituksen keskeisenä tavoitteena on maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen maa- ja metsätalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan, kuten korkean jalostusasteen biotalouteen. Asetuksen perusteella myönnettävällä rahoituksella edistetään vihreää siirtymää esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tehtävillä investoinneilla. Rahoitusta voidaan myöntää yritystoiminnan käynnistämiseen, investointeihin ja kehittämiseen. ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmillä on käytössään omat tukimuotonsa elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten uudistumiseen yrittäjyyden kokeiluista omistajanvaihdoksiin asti. Esimerkiksi uutena myös osa-aikayrittäjät voivat saada yritystoimintaansa tukea.

Yksinkertaistetut menettelyt vähentävät hallinnollisia kustannuksia

Maaseudun kehittämisen hanketukia ja yritystukia koskevat asetukset mahdollistavat hallinnollisesti kevyempiä tukimuotoja, mikä vähentää hanketoimijoiden ja viranomaisten hallinnollisia kustannuksia. Asetukset tulevat voimaan 6.4.2023. Tukien hakeminen käynnistyy vaiheittain Ruokaviraston erikseen tiedottamina ajankohtina. Maaseudun kehittämisen hanketukia ja yritystukia haetaan ELY-keskuksista ja Leader-ryhmistä Hyrrä-asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, puh. 0295 162 052 (maaseudun hankerahoitus)
maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho, puh. 0295 162 218 (maaseudun hankerahoitus)
erityisasiantuntija Lasse Saarela, puh. 0295 162 155 (maaseudun yritysrahoitus)
johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski, puh. 0295 162 470 (maaseudun yritysrahoitus)
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi