Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Kohti kestävämpiä elintarvike- ja ruokapalveluhankintoja

Auli Väänänen Julkaisupäivä 27.4.2020 12.00 Blogit MMM

Kun hallitusohjelmaa laadittiin keväällä 2019, kukapa olisi arvannut millaisessa korona-arjessa elämme vuoden päästä. Vaikka todellisuus onkin jossain määrin muuttunut, eivät hallitusohjelman kestävyystavoitteet ole merkitykseltään sen vähäisempiä kuin ennen. Päinvastoin, kestävä ruokahuolto on kriisiaikana keskiössä ja omavaraisuuden merkitys ymmärretään selvemmin kuin vuosikymmeniin. Myös paikallisten yrittäjien tukeminen hankinnoilla aluetalouden näkökulmasta saa uuden merkityksen. Lisäksi useissa kunnissa on meneillään pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen kestävyystyö muun muassa hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Palataan hetkeksi pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jossa on runsaasti kestäviä julkisia hankintoja ja ruokaa koskevia tavoitteita. Julkisilla hankinnoilla edistetään sosiaalisten, ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista sekä vahvistetaan innovatiivisuutta sekä elinkaaritaloudellisuutta. 

Ruokaa koskevissa kirjauksissa yhdistyy kestävän ruokajärjestelmän ja ruoan kotimaisuuden tavoite. Julkisilla hankinnoilla edistetään kotimaisen ruoan käyttöä ruokapalveluissa ja lisätään kasvispainotteisen ruoan ja kalan osuutta ravitsemussuositusten ja vähähiilisyystavoitteiden mukaisesti. Lisäksi lihan, kananmunien ja maidon osalta ohjataan kuntia suosimaan suomalaista lähi- ja luomutuotantoa. Arvokkaita tavoitteita hankintojen vaikuttavuuden ja ekologisen kestävyyden lisäämiseksi.

Julkisten hankintojen vaikuttavuutta edistetään Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman ja sen alla toimivan yhteistyöverkoston kautta. Hankinta-Suomen keskeisenä tavoitteena on laatia ensimmäinen kansallinen hankintastrategia, joka julkaistaan ensi syksynä. Strategian valmistelutyö on tehty laaja-alaisessa työryhmässä yhdessä valtion, kuntien ja muiden eri hankkija- ja tarjoajaorganisaatioiden asiantuntijoiden kanssa. 

Hankintastrategia on jaoteltu kahdeksaan tahtotilaan, ja osana ekologisen kestävyyden tahtotilaa on tavoite: ”Suomen julkiset elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat edistävät kestävää ruokahuoltoa ja hankinnoissa käytetään kestävästi ja vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita”. Tavoitteelle laaditaan lisäksi tarkempi, elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen sisällön päivittävä teksti kuvaamaan, mitä vastuullisilla elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoilla tavoitellaan, ja miten tavoitteisiin päästään.

Myös kolme vuotta sitten valmistunut Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin ollaan parhaillaan päivittämässä Motivan toimesta saadun käyttäjäpalautteen pohjalta, kysely on auki vielä 10.5. asti. Oppaan kriteereitä tarkennetaan ja paneudutaan myös uusiin tuoteryhmiin, joille on kaivattu kriteereitä. Hankintojen vaatimusten todentamiskeinoja tarkennetaan, jotta vaatimusten vaikuttavuutta voidaan lisätä. Myös sopimuskauden aikaista seurantaa kehitetään ja laaditaan malli elintarvikehankintojen seurantaan.

Yhteisellä kansallisella hankintastrategialla ja elintarvikehankintojen päivitetyllä oppaalla pystytään paremmin tukemaan ja vastaamaan kuntien tarpeisiin hankintojen kehittämiseksi vaikuttavammiksi ja kokonaiskestävämmiksi. Työ vastuullisempien elintarvikehankintojen edistämiseksi jatkuu koronakeväästä huolimatta.

Auli Väänänen
erityisasiantuntija

Lisätietoja: 


 

Auli Väänänen MMM Poimi pääuutiseksi Ruoka ja maatalous

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.