Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Valvonnan tehostaminen on Suomen lahja Itämeren lohelle

Risto Lampinen Julkaisupäivä 17.5.2019 14.34 Blogit MMM

Suomi tukee Kansainvälisen lohen vuoden (The International Year of the Salmon) hanketta omilla toimillaan ja toteuttamalla johdonmukaisesti omia kansallisia strategioitaan.  

Itämeren lohikantojen kehitys on ollut 2010-luvulla myönteistä. Kahtena edellisenä kesänä lohen nousu Tornionjokeen on kuitenkin ollut edeltäneitä vuosia heikompi. Se on herättänyt huolen siitä, onko myönteinen kehitys pysähtynyt. Kansainvälisenä lohen vuonna kiinnitetään erityistä huomiota lohikantojen lisääntymisen kannalta keskeisiin kunnostuksiin ja vaelluksen edistämiseen. Sen lisäksi Suomessa on arvioitu laajasti, mitkä toimenpiteet edistävät eniten Itämeren lohikantojen elpymistä.

Itämeren lohikantojen elpymisen kannalta suurin yksittäinen tekijä on viime vuosina ollut eteläisen Itämeren laiton lohen kalastus ja sen väärinraportointi taimeneksi, mikä on vaikuttanut lohikantoihin ja myös lohen nousuun Tornionjokeen. Arvio on tehty Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) viime vuotisen tieteellisen neuvon perusteella. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Itämeren lohikantojen elpymisen kannalta keskeisin yksittäinen toimenpide on laittoman kalastuksen estäminen. Se puolestaan onnistuu vain Itämeren maiden sitoutumisella ja tehostetulla valvonnalla.

Toimet laittoman lohenkalastuksen lopettamiseksi

Suomi on tehostanut viime vuosina omalta osaltaan kaupallisen lohenkalastuksen valvontaa merkittävästi ottamalla käyttöön muun muassa pyydetyn lohen merkinnän ja ennakkoilmoituksen lohisaaliin maihin tuonnista. Tornionjoen edustan kalastuksen valvonnassa Suomi tekee Ruotsin kanssa myös entistä läheisempää yhteistyötä, jotta lohen nousu Tornionjokeen saataisiin turvattua.

ICESin uusi tieteellinen neuvo julkaistaan toukokuun lopulla, mutta tiedämme valvontahavaintojemme perusteella, että lohen väärinraportointi taimeneksi eteläisellä Itämerellä jatkui edelleen vuonna 2018.  

Suomen aloitteesta kaikki Itämeren jäsenmaat ja komissio sitoutuivat viime syksynä laittoman lohenkalastuksen väärinraportoinnin lopettamiseen vuoden 2019 alusta. EU kielsi samalla taimenen kaupallisen avomerikalastuksen, mikä estää lohen väärinraportoinnin taimeneksi.

”Itämeren lohikantojen elpymisen kannalta on ratkaisevan tärkeää sitouttaa Itämeren rannikkovaltiot laittoman kalastuksen estämiseen ja varmistaa sitoutuminen tehostamalla valvontaa.”

Suomi on huolehtinut myös siitä, että laittomuuksiin puututaan ja niitä ehkäistään tehostamalla valvontaa. Suomi osallistui aktiivisesti EU:n toteuttamaan helmikuiseen valvontaoperaatioon ja rahoitti lisäksi maaliskuussa kansallisilla varoilla EU:n yhteisvalvontaoperaation, jonka tarkoituksena oli tehostaa valvontaa erityisesti lohen kalastuksen osalta. Näiden merivalvontaoperaatioiden yhteydessä ei havaittu aiemmin oletettavasti lohta väärinraportoineen alusryhmän toimintaa.

Lohenkalastuksen tehostetun valvonnan lopullisia tuloksia arvioidaan myöhemmin tänä vuonna. Kaikki tämänhetkiset havainnot viittaavat kuitenkin siihen, että toimenpiteet olisivat tehonneet ja laiton lohenkalastus olisi vähentynyt. Myös Itämeren EU-maiden ja Euroopan komission kanssa käytyjen keskustelujen perusteella tiedämme, että lohen kalastuksen laittomuuksiin puututaan nyt kaikilla tasoilla Itämeren lohikantojen elpymisen turvaamiseksi. Laittomuuksien kitkeminen ja tehostettu valvonta koko Itämerellä ovatkin keskeinen osa Suomen toimia kansainvälisenä lohen vuonna 2019.

Kalat MMM Poimi pääuutiseksi Risto Lampinen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.