Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi fossiiliset polttoaineet .

Kasvintuotanto osana kestävää kulutusta

Tulevaisuudessa syömämme ruoka ja käyttämämme tuotteet ovat entistä kestävämmin tuotettuja. Kasvintuotannolla ja -jalostuksella on tässä tärkeä rooli. Osa...