Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Sivut, joissa tagi satovahingot .

Pakina suojelluista siipiveikoista

Valkoposkihanhi kuuluu EU:n lintudirektiivin ja Suomen luonnonsuojelulain suojelemiin lintulajeihin. Sitä ei saa vahingoittaa eikä häiritä eikä pesiä saa...