Maa- ja metsätalousministeriö kehittää valtionavustustoimintaansa ja ottaa käyttöön uudet digipalvelut

2.10.2023 15.13
Ministry of Agriculture and Forestry
Maa- ja metsätalousministeriö alkaa julkaista valtionavustushakuja uudessa Haeavustuksia.fi-palvelussa 1.10.2023 alkaen. Hakujen lisäksi uuden digipalvelun käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain vuoden 2024 aikana valtionavustusasioiden hoitamiseen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan tuloksellisuutta ja sujuvoittaa palveluprosessia.

Metsäpeurakannan hoitosuunnitelma on julkaistu − alkuperäislajia suojeltava

2.10.2023 12.16
Ministry of Agriculture and Forestry
Metsäpeuravaadin vasansa kanssa Lauhanvuoren totutustarhassa kesäkuussa 2022.
Kuva: Milla Niemi / Metsähallitus
Metsäpeurakannan hoitosuunnitelman päätavoitteina ovat metsäpeurakannan säilyminen ja vahvistuminen sekä Suomenselän ja Kainuun osakantojen yhdistyminen. Päivitetty hoitosuunnitelma julkaistiin perjantaina 29.9.2023.

Vehkajoki vapautui vaelluskaloille

2.10.2023 8.00
Ministry of Agriculture and Forestry
Haminan kaupungissa Suomenlahteen laskevassa Vehkajoessa on tehty jo pitkään toimenpiteitä vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Nyt joen viimeiset vaellusesteet on poistettu, ja joki on vapaa virtavesissä lisääntyvien vaelluskalojen käyttöön. Joen pitkäjänteisen kehittämisen on mahdollistanut paikallisten tahojen, Haminan kaupungin sekä viranomaisten yhteistyö.

Maa- ja metsätalousministeriö aloittaa susiasetuksen valmistelun − kannanhoitosuunnitelmalle aikalisä

29.9.2023 7.55
Ministry of Agriculture and Forestry
Maa- ja metsätalousministeriö kiirehtii susiasetuksen valmistelua, mutta ottaa lisäaikaa susikannan hoitosuunnitelman laatimiseen. Syynä kannanhoitosuunnitelman siirtämiseen on valmisteluresurssin siirtäminen susiasetuksen valmisteluun sekä EU-komission tiedonkeruu, joka voi enteillä muutosta suurpetopolitiikkaan. Suden rajoitettu kannanhoidollinen metsästys on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta.

Hyvin sanottu -keskustelufestivaaleilla pohdittiin kestävän ruuan ja metsien merkitystä: Arjen valinnoilla kohti kestävämpää tulevaisuutta

2.10.2023 15.16
Ministry of Agriculture and Forestry
Ylen Hyvin sanottu –keskustelufestivaaleilla Hämeenlinnassa 29.-30. syyskuuta pohdimme, onko meillä varaa kestävään ruokaan ja miksi metsät herättävä tunteita.

Limingassa oppilaille maistuu maksuton välipala

27.9.2023 15.16
Ministry of Agriculture and Forestry
Limingassa oppilaille tarjotaan pitkinä koulupäivinä maksuton välipala. Kokemukset ovat osoittaneet sen hyödylliseksi.

Lähes sataa lehtoa hoidettu Lehtohelmet-hankkeessa

26.9.2023 13.12
Ministry of Agriculture and Forestry

Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hankkeessa (Lehtohelmet) on suunniteltu ja toteutettu lehtojen luonnonhoitotöitä parin vuoden aikana kohta sadalla kohteella Etelä- ja Itä-Suomessa. Kyseessä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke, jota rahoitetaan Helmi- ja METSO-ohjelmista.

Luonnonvara- ja biotalouspäivät 2023: Kestävä kasvu ohjaa tulevia vuosia

22.9.2023 15.20
Ministry of Agriculture and Forestry
Luonnonvara- ja biotalouspäivillä 20.-21.9.2023 Lappeenrannassa keskusteltiin tänä vuonna kestävästä kasvusta. Kestävämmin tuotetut raaka-aineet ja kulutustuotteet tuovat hyvinvointia koko Suomeen.

Ministeriö valtioneuvostossa

Maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin virkaan nimittäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Ruokaviraston pääjohtajan viran täyttäminen

MMM valtioneuvoston yleisistunto 21.9.2023 13.00

Blogit

Laadukas siemenhuolto turvaa metsien uudistumisen

Sanna Paanukoski
19.9.2023 12.28
Ministry of Agriculture and Forestry

Luonto haastaa Tenon kalastuksen

Tapio Hakaste
28.8.2023 11.28
Ministry of Agriculture and Forestry

Vesiosaaminen on oleellista maailmanlaajuisissa haasteissa

Jertta de Maziéres
21.8.2023 9.14
Ministry of Agriculture and Forestry

Katso myös

Maaseudun kehittäminen

Elinvoimainen maaseutu on Suomen valtti. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Taloudellisen kasvun aikaansaaminen edellyttää uudenlaisia tapoja toimia ja ajatella.

Lue lisää maaseduun kehittämisohjelmasta

Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia.

Lue lisää MMM:stä tyopaikkana

Kansallinen metsästrategia

Kansallinen metsästrategia kuvaa metsäalan keskeiset tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää kansallisesta metsästrategiasa

Ministeriö ja hallinnonala

Ministeriö

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonala

Hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Tutustu hallinnonalaan

Ministeri

Sari Essayah
Sari Essayah
Maa- ja metsätalousministeri