FI SV EN

Medel som förbättrar livsmedel (tillsatser, aromer och enzymer)

Med medel som förbättrar livsmedel avses tillsatser, aromer och enzymer. Med undantag av vissa aromtyper bedömer Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA ämnenas säkerhet innan de godkänns för användning. Medel som förbättrar livsmedel konsumeras vanligen inte som egentliga livsmedel utan de tillsätts avsiktligen för något tekniskt ändamål. 

Också processhjälpmedel och extraktionsmedel används för deras teknologiska funktioner i produktionen av livsmedel. Med avvikelse från andra medel som förbättrar livsmedel har man endast föreskrivit om extraktionsmedel i direktiv 2009/32/EG, som är implementerat med jord och skogsbruksministeriets förordning 1020/2011

Finlands ställningstaganden i frågor om medel som förbättrar livsmedel i EU:s lagstiftningsberedning bereds i expertarbetsgruppen vid avdelningen för livsmedelslagstiftning och -tillsyn som lyder under jord- och skogsbruksministeriet (EXPERTGRUPPER FÖR SEKTIONEN FÖR LIVSMEDELSLAGSTIFTNING OCH -TILLSYN 1.9.2013-1.2.2016 [FI]). Expertgruppen består av myndigheter och organisationer inom olika branscher.

Europeiska kommissionens webbplats finns information om lagstiftningen om medel som förbättrar livsmedel samt anvisningar.

För tillsatser och deras användningsändamål finns en internetbaserad förteckning som EU:s kommission upprätthåller. Användaren ska komma ihåg att denna förteckning endast är ett verktyg och inte är lagkraftig i jämförelse med lagstiftningen.

Livsmedelsverkets webbplats finns närmare nationella anvisningar för tillsyn av medel som förbättrar livsmedel och för aktörer, resultat av analysprojekt, riskutvärderingar osv. På Livsmedelsverkets webbplats finns också en tabell över lagstiftningen om medel som förbättrar livsmedel.

 

Lisätietoja

Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162145   Sähköpostiosoite:


Sanna Viljakainen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162037   Sähköpostiosoite: