Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/41

« Tasavallan presidentin esittely 8.7.2022 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 32/2022 vp; EV 80/2022 vp)

HE 32/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Tanja Viljanen, Hallitusneuvos p.029 5162353
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 16 päivänä heinäkuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen