Määrärahan jako MMM/2022/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan unionin rahoitusosuuden sekä valtion rahoitusosuuden jakaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2022 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyistä määrärahoista.

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 029 5162411

Asia

Valtion vuoden 2022 talousarviossa momentille 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) on budjetoitu 23 916 000 euron suuruinen määräraha Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisiin toimenpiteisiin sekä kokonaan kansallisesti rahoitettaviin toimenpiteisiin. Määrärahasta jaetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille alueellisia käyttö- ja kirjausoikeuksia 10 318 000 euroa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Euroopan unionin rahoitusosuutena ja 10 527 000 euroa valtion rahoitusosuutena käytettäväksi Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisiin toimenpiteisiin. Varojen tarkoituksenmukaisen käytön mahdollistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan vähäisiltä osin omalla päätöksellään siirtämään ELY-keskukselle myönnettyä alueellista käyttöoikeutta toisille ELY-keskuksille ilman valtioneuvoston ja valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsittelyä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisiin toimenpiteisiin. (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Esityksessä ehdotetaan jaettavaksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille vuoden 2022 talousarviossa momentille 30.40.62 myönnetyn määrärahan käyttö- ja kirjausoikeutta yhteensä 20 845 000 euroa, josta 10 318 000 euroa on EU:n rahoitusosuutta ja 10 527 000 euroa kansallista valtion rahoitusosuutta, Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisiin toimenpiteisiin. Vuoden 2022 talousarviosta jätettäisiin jakamatta yhteensä 1 196 000 euroa Euroopan unionin rahoitusosuutta. Jakamatta jäävästä määrärahasta varataan 508 000 euroa ohjelman teknisen avun toimenpiteisiin ja 688 000 euroa Ahvenanmaan EU-osuuden maksamiseen. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön käyttöön jätettäisiin kokonaan kansallisesti rahoitettaviin toimiin 1 875 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen