Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista (HE 260/2022 vp; EV 277/2022 vp)

HE 260/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kurvinen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. +358 295 162 235

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen myönnettävistä avustuksista

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen