Valtioneuvoston asetus MMM/2023/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

1) Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Metsäneuvos Niina Riissanen, p. +358 295 162 339

Asia

Asetukset liittyvät lakiin metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/3023). Kannustejärjestelmän käyttöönoton edellytyksenä on taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea lukuun ottamatta Euroopan unionin komisison hyväksyntä. Komissio hyväksyi kannustejärjestelmän 8 päivänä elokuuta 2023. 1. asetuksella saatetaan voimaan laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.204. Sen nojalla laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä tulisi voimaan 1.1.2024.

2. asetus sisältää säännökset tuensaajalle säädetyistä edellytyksistä, tukien määrästä ja niiden määräytymisen perusteista sekä muista metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain säännöksiä täydentävistä tuen ehdoista ja määräytymisperusteista. Asetus tulisi voimaan 1.1.2024 ja olisi voimassa 31.12.2029 asti. Asetuksen voimassaolo vastaisi lain voimassa oloa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta ja

asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.