Valtioneuvoston asetus MMM/2023/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.11.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Timo-Ville Nieminen, p. +358 295 162 379

Asia

Maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2014) 3 §:ää muutettaisiin sen johdosta, että maa- ja metsätalousministeriön organisaatiosta esitetään poistettavaksi erillinen sisäisen tarkastuksen yksikkö. Yksikkö poistettaisiin 1.1.2024 alkaen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.