Valtioneuvoston asetus MMM/2024/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maija Kaukonen, p. +358 295 162 153

Asia

Asetuksella ehdotetaan muutettavaksi maatilan investointituen kohdentamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (266/2023), jolla on säädetty maatilan investointituen tukikohteista ja tuen enimmäismäärästä rahoituskaudella 2023-2027. Asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että tukea voitaisiin myöntää nautakarjataloudessa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin. Lisäksi ehdotetaan, että investointitukea voitaisiin myöntää turkistuotannon harjoittamisen osalta väliaikaisesti bioturvallisuutta edistäviin investointeihin. Asetuksen liitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että energiainvestointien avustustaso olisi jatkossa nykyisen 50 %:n sijaan 40 % hyväksytyistä tukikelpoisista yksikkökustannuksista muille kuin maatilojen energiainvestoinneille biokaasuntuotantoon.

Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 16.3.2024 kuitenkin niin, että asetuksen 3 §:n 2 momentti muutettuna olisi väliaikaisesti voimassa 15.4.2026 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (RV)

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.