Ministeriön päätös MMM/2024/41

« Raha-asiainvaliokunta 22.2.2024 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien sekä kolttalain mukaisten myöntämisvaltuuksien ja varojen sekä valtiontakauksen enimmäismäärän osoittaminen vuonna 2024

Ministeri

Sari Essayah

Esittelijä

Maaseutuekonomisti Saara Meurasalo, p. +358 295 162 035

Asia

Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta ja varoja mm. nuoren viljelijän ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloittamisavustusten, maa- ja porotalouden sekä luontaiselinkeinojen investointiavustusten, korkotukilainojen ja valtiontakausten toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuudet ja varat koskisivat vuonna 2024 tehtäviä tukipäätöksiä.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.