FI SV EN

Strategi och förvaltningsplaner

Förvaltningsplanerna är en väsentlig del av den offentliga viltkoncernens strategi och centrala verktyg för genomförande av viltpolitik. Syftet med förvaltningsplanerna är att samordna olika instansers synpunkter om förvaltningen och skyddet av viltstammarna. Grunden för förvaltningsplanen utgör alltid aktuell och tillförlitlig information om viltets biologi och ekologiska behov. Med hjälp av planerna kan viltstammarna förvaltas på lång sikt och målinriktat.

Förvaltningsplaner per art eller artgrupp beaktar varje arts speciella behov med tanke på stamförvaltningen på både regional och nationell nivå. I planerna samlas ihop samtliga åtgärder som är viktiga för förvaltningen av respektive art. Syftet med förvaltningsplanerna är att uppfylla de internationella skyldigheterna för skydd av arter.

På andra webbplatser

Finlands viltcentral: Förvaltningsplaner