FI SV EN

Export av animaliska livsmedel

Till animaliska livsmedel hör bl.a. kött, köttberedningar, mjölk, mjölkbaserade produkter, fiskprodukter, fågelägg och äggprodukter, honung och övriga biodlingsprodukter, grodlår och sniglar. Till animaliska livsmedel räknas också kombinationsprodukter som innehåller produkter som förädlats från dessa. Med ”export” av animaliska livsmedel avses export av dessa från EU-området till ett land utanför EU (”ett tredje land”). Dock om det är fråga om export av livsmedel till en sådan stat som är jämförbar med EU-medlemsstat enligt ett avtal mellan EU och den ifrågavarande staten, betraktas exporten inte som export till tredje länder utan som handel på den inre marknaden. Sådana länder är bl.a. Norge och Schweiz.

Exportkrav

Animaliska livsmedel som exporteras till ett tredje land ska uppfylla kraven i destinationslandet och det eventuella transitlandet. Aktören ansvarar för att ta reda på exportkraven och att de uppfylls. Om Finland eller EU och ett tredje land har ingått ett avtal om export av animaliska livsmedel, ska bestämmelserna i avtalet följas vid exporten.

Tillsyn av export

En aktör som exporterar animaliska livsmedel till ett tredje land ska vara registrerad i Livsmedelssäkerhetsverkets register.

Tillsyn av export av animaliska livsmedel utövas av kommunalveterinären och i slakterier och anläggningar i anslutning till dem av besiktningsveterinären. Veterinären ser till att exportpartiet uppfyller de importkrav som destinationslandet har ställt. Veterinären beviljar också ett veterinärintyg för exportpartiet.

Lagstiftning

Om exportkrav för animaliska livsmedel och tillsyn av export föreskrivs i lagen om djursjukdomar 441/2013 och JSM:s förordning 832/2013 (www.finlex.fi).

Närmare upplysningar

www.evira.fi

Lisätietoja

Hentriikka Kontio, eläinlääkintöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162423   Sähköpostiosoite: