Webinaari: EU-menekinedistämisen infotilaisuus

Keskiviikko 1.12.2021 klo 10.00 –  12.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Ruokavirasto, maa- ja metsätalousministeriö ja komissio järjestävät infotilaisuuden EU-menekistä 1.12. klo: 10:00-12:30. EU:n rahoittamien tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien toimenpiteet voivat olla esimerkiksi messuihin ja näyttelyihin osallistumisia sekä muita markkinointitoimenpiteitä eri medioissa. Ohjelmien tuotteina voivat olla mm. hedelmät, vihannekset ja marjat sekä niistä valmistetut tuotteet, maito ja jotkin meijerituotteet, liha ja jotkin lihatuotteet sekä viljat ja jotkin myllyteollisuustuotteet.

Tilaisuuden ohjelma

 1. Vuoden 2022 haun painopisteet Tommi Isosomppi, Ruokavirasto
 2. Ohjelman suunnittelu ja toteutus EU:n ulkopuolella, Anni-Mari Syväniemi, Ruokatieto Yhdistys ry
 3. Miten suunnittelet multiohjelman? Aura Lamminparras, Pro Luomu
 4. EU-menekinedistämisrahoituksen hyödyt ja mitä voimme oppia muilta? Thimjos Ninios, MTK
 5. EU:n menekinedistämispolitiikan uudistaminen, Maija Heinonen, MMM
  Kysymyksiä ja keskustelua
 6. Miten haet EU-menekinedistämistukea? Roxana Nedelescu, Eduardo Heras, REA
  Kysymyksiä REA:n edustajalle

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä. Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 26.11.2021.

Yleistä

Tarvitseeko toimialasi tukea kilpailukyvyn parantamiseen, menekin lisäämiseen ja tuotteiden ominaisuuksista tiedottamiseen vientimarkkinoilla tai kotimaassa? Ovatko alan yritykset valmiita toimimaan yhteistyössä muiden elintarvikealan yritysten kanssa? Oletteko valmiita sitoutumaan noin 3 vuotta kestävän ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen?

 • Miten suunnittelet EU-menekkiohjelman yhdessä toisesta jäsenvaltioista tulevan kumppanin kanssa?
 • Mitä kaikkea sinun tulee huomioida kun suunnittelet EU-menekkiohjelmaa vaikkapa Kiinaan?
 • Miten EU-menekinedistämistuki tulee muuttumaan lähivuosina?

Ohjelman tavoite voi olla yksi tai useampi seuraavista

 • parantaa unionin maataloustuotteiden kilpailukykyä
 • lisätä tietoisuutta unionin maataloustuotteiden hyvistä ominaisuuksista ja käytettävien tuotantomenetelmien unionissa sovellettavista tiukoista normeista
 • lisätä unionin maataloustuotteiden ja tiettyjen elintarvikkeiden kulutusta
 • nostaa unionin maataloustuotteiden ja tiettyjen elintarvikkeiden profiilia sekä unionissa että sen ulkopuolella
 • lisätä tietoisuutta unionin laatujärjestelmistä ja tehostaa niiden tunnustamista
 • lisätä markkinaosuuksia erityisesti niillä kolmansien maiden markkinoilla, joilla on suurimmat kasvumahdollisuudet
 • palauttaa tavanomaiset markkinaolosuhteet, jos ilmenee vakava markkinahäiriö, jos menetetään kuluttajien luottamus tai jos ilmenee muita erityisiä ongelmia.

Missä ohjelman voi toteuttaa?

 • toisessa EU:n jäsenmaassa tai -maissa EU:n ulkopuolella
 • hakijatahon kotimaassa, jos kyseessä on jokin seuraavista:
  • vähintään kahdessa jäsenmaassa toteutettava ohjelma
  • toisesta jäsenmaasta tulevan organisaation kanssa toteutettava yhteisohjelma
  • luomu- tai nimisuojajärjestelmää koskeva ohjelma
  • ohjelma, joka välittää viestin terveellisistä ruokavaliotottumuksista ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyviä terveyskysymyksiä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta Euroopan komission esittämän valkoisen kirjan mukaisesti. 

Kuka voi hakea rahoitusta?

 • Ammattialajärjestöt (tulee edustaa vähintään 50 % kyseisen sektorin tuottajista, tuotannon arvosta tai tuotannon määrästä)
 • toimialakohtaiset organisaatiot
 • tuottajaorganisaatiot
 • maatalouselintarvikealan elimet.

Huom. yksittäiset yritykset eivät voi hakea rahoitusta. 

Ohjelman toimeenpanijana on yleensä yksi tai useampi viestintäalan yritys. Toimeenpanijan valinta tehdään EU:n ohjetta ja hankintalain menettelyjä noudattaen. Toimeenpanijan valinnan voi tehdä myös ohjelmaehdotuksen hyväksymisen jälkeen, mutta suositeltavaa on, että se tehdään jo ennen hakemuksen jättämistä. Tällöin myös toimeenpanijoilla on mahdollisuus osallistua ohjelmaehdotuksen valmisteluun.    

Mitä rahoitetaan?

EU:n rahoittamien tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien toimenpiteet voivat olla esimerkiksi messuihin ja näyttelyihin osallistumisia sekä muita markkinointitoimenpiteitä eri medioissa. Toimien toteuttamiseen voi saada tukea EU:n sisämarkkinoilla yhdessä jäsenmaassa toteutettaviin ohjelmiin 70 % ja useassa jäsenmaassa toteutettaviin ohjelmiin sekä EU:n ulkopuolella toteutettaviin ohjelmiin 80 % tukikelpoisista kuluista. Vakavien markkinahäiriöiden tasapainottamiseksi tarkoitettujen ohjelmien rahoitusosuus on 85 % tukikelpoisista kuluista.

Ohjelmien tuotteina voi olla mm. hedelmät, vihannekset ja marjat sekä niistä valmistetut tuotteet, maito ja jotkin meijerituotteet, liha ja jotkin lihatuotteet sekä viljat ja jotkin myllyteollisuustuotteet. Tämän lisäksi mukana on joitakin elintarvikkeita, kuten suklaa ja siitä saadut tuotteet, leipomo-, konditoria-, makeis- ja keksituotteet. 
  
Ohjelmissa sallitaan tietyin rajoituksin kansallisen alkuperän näkyminen ja tuotemerkit. Ohjelmilta edellytetään myös EU-ulottuvuutta. Tämä tulee näkyä ohjelman materiaaleissa ja niissä esitettävissä viesteissä.

Lisätietoja ja hakuohjeet REA:n verkkosivuilta (englanniksi).  

Tilaisuus järjestetään etänä TEAMS-alustalla. TEAMS-linkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuuden puheenvuorot tallennetaan. Linkki tallenteeseen julkaistaan tilaisuuden jälkeen Ruokaviraston nettisivuilla.

Tätä viestiä saa välittää eteenpäin!

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Maija Heinonen, p. 029 516 2082, maija.heinonen(at)gov.fi

                  

Kohderyhmät: kunnat, yritykset, järjestöt ja yhteisöt