Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma uudistuu – miten kuntien ja alueiden sopeutumistyö on mukana?

Maanantai 20.6.2022 klo 12.30 – 15.30

maa- ja metsätalousministeriö

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma uudistuu – miten kuntien ja alueiden sopeutumistyö on mukana?

Vuorovaikutustilaisuuden tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, millaista kansallisen tason tukea kunnat ja alueet tarvitsevat sopeutumistavoitteiden ja -toimenpiteiden asettamiseen ja täytäntöönpanoon. Tarkoituksena on myös oppeja jakamalla vahvistaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta kuntien ja alueiden välillä sopeutumistoimenpiteiden vaikuttavuuden lisäämiseksi. Tilaisuuden järjestävät maa- ja metsätalousministeriö, Kuntaliitto ja Motiva yhdessä.

Suomella on oma kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma, jonka tavoitteena on hallita ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin. Suunnitelma uudistetaan vuoden 2022 aikana maa- ja metsätalousministeriön johdolla yhdeksän ministeriön yhteistyönä, tutkimuslaitosten ja viraston tuella. Tuleva suunnitelma ohjaa sopeutumistoimia vuoteen 2030 saakka.

Tämä, ns. KISS2030-valmistelutyö on edennyt nyt siihen pisteeseen, että työtä tukevat taustaselvitykset on tehty ja kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanoa arvioiva raportti (KOKOSOPU) julkaistaan elokuussa. Osana KOKOSOPU-arviointihankkeen työtä kuntien ja alueiden sopeutumistyön tilannetta on selvitetty mm. kyselyjen ja työpajojen avulla. Tämä työpaja rakentuu näiden aiempien toimenpiteiden pohjalle ja muodostaa jatkumon KISS2030-jatkotyöstöön. 

Tilaisuus on avoin kaikille alue- ja kuntakentän toimijoille, mutta erityisesti kuntien ja alueellisten organisaatioiden ympäristö- ja ilmastoasiantuntijoita toivotaan mukaan. Koska ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat hyvin paikallisia ja eroavat eri puolella Suomea, olisi tärkeää saada osallistujia eri alueilta ja erikokoisista kunnista.

Tilaisuutta varten tullaan tekemään tiivis ennakkomateriaalipaketti, joka lähetetään osallistujille viimeistään 15.6. Ennakkomateriaali kootaan Miro-alustalle, jota käytetään myös itse tilaisuudessa työskentelypohjana.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 15. kesäkuuta.

Lisätietoja ohjelmasta ja tilaisuuden taustasta löydät ilmoittautumissivulta. Ohjelma päivittyy vielä lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

-> Linkki ilmoittautumiseen

Tervetuloa mukaan!

Kirsi Mäkinen
KISS2030-valmisteluryhmän puheenjohtaja

Lisätietoa:

Kohderyhmät: kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt