FI SV EN

Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande

Delegationen för animalieproduktionsdjurens välbefinnande som tillsatts i anslutning till Jord- och skogsbruksministeriet bistår ministeriet i frågor och riktlinjer som gäller dessa djurs välbefinnande.

Delegationen ska följa och bedöma hur animalieproduktionsdjurens välbefinnande utvecklas i Finland. Delegationen lägger fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas och ger utlåtanden om viktiga initiativ och förslag som gäller animalieproduktionsdjurens välbefinnande.

Delegationen arbetar för att öka betydelsen av animalieproduktionsdjurens välbefinnande och värdesättandet av djuren samt öka dialogen kring dessa frågor. Vidare har delegationen en viktig uppgift i att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och aktörer inom branschen.

Statsrådet tillsätter delegationen för tre år i sänder. Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 15 andra medlemmar med personliga suppleanter. Sekreterare för delegationen är en sakkunnig vid djurens välfärdscentral.

Delegationen har en bredbasig sammansättning. Delegationens medlemmar företräder de centralaste aktörerna inom animalieproduktionsdjurens välbefinnande enligt principen från åkern till bordet från producenter till konsumenter. Medlemmarna företräder den praktiska sakkunskapen inom jordbruket, den samhälleliga och ekonomiska forskningen, den etiska aspekten på hållningen av animalieproduktionsdjur, djurskyddsmyndigheterna, den praktiska djurskyddstillsynen, det frivilliga djurskyddsarbetet, jordbruksproducenternas rådgivning, detaljhandeln och konsumenterna. Delegationens medlemmar tillsätts genom en separat förordning.

Delegationens mötesprotokoll och ställningstaganden

 

 

Lisätietoja

Susanna Ahlström, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162436   Sähköpostiosoite: