Uusiutuva Suomi -blogi

Uusiutuva Suomi -blogi

Kehittyvä luonnonvaratalous pohjustaa Suomen tietä hiilineutraaliksi

Juha S. Niemelä Julkaisupäivä 27.3.2019 15.01 Blogit MMM

Maa- ja metsätalousministeriön uuden strategian keskiössä on meidän kaikkien hyvinvointia lisäävän uudistuvan ja kestävän luonnonvaratalouden edistäminen. Monet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joihin myös Suomi on sitoutunut, liittyvät luonnonvarojen kestävään ja älykkääseen hyödyntämiseen. Ydinkysymys on, miten luonnonvarojen taloudellinen hyödyntäminen järjestetään niin, että toiminta on myös ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tasolla.

Tavoitteemme on turvata luonnonvarojen käytön kestävyys kaikilla kestävyyden osa-alueilla luonnonvarojen elinvoimaisuus, luonnon monimuotoisuus ja elinympäristöjen hyvä tila mukaan lukien. Ilmastotalkoissa olemme mukana tukemalla fossiilisen energian ja fossiilisten raaka-aineiden korvaamista uusiutuvilla luonnonvaroilla sekä pitämällä huolta Suomen metsistä ja muista hiilinieluista. 

Haluamme luoda edellytyksiä uudistuvalle, uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvalle liiketoiminnalle mutta huolehtia samalla siitä, että luonnonvaroja riittää tulevillekin sukupolville. Suomen tulee olla kilpailukykyinen toimintaympäristö bio- ja kiertotalousalan yrityksille ja samalla vastuullinen kestävän kehityksen periaatteita noudattava toimija.

Bio- ja kiertotalouden uudistuminen ja vahvistuminen on välttämätön askel matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Suomessa kehitetyt uudet tuotteet korvaavat jo nyt yhä useammassa käyttökohteessa uusiutumattomista raaka-aineista valmistetut tuotteet, ja Suomi on edelläkävijä myös vesivarojen kestävässä käytössä.

Sinisessä biotaloudessa julkinen sektori, tutkimuslaitokset ja yritykset ovat jo pitkään toimineet menestyksellisesti yhdessä uusien toimintamallien, ratkaisujen ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Aineettomien luonnonvarojen ja niihin perustuvien erämatkailu- ja muiden hyvinvointipalvelujen käyttö on sen sijaan tähän asti ollut varsin niukasti hyödynnetty mahdollisuus. Myös sille turvaamme jatkossa hyvät kasvuedellytykset.

Luomme palveluita, jotka tukevat luonnonvaratalouden kilpailukykyä ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Myös hallinnon on tästä syystä uusiuduttava. Asiakkaiden on voitava muun muassa hyödyntää sujuvasti uusiin teknisiin ratkaisuihin ja yhteiskäyttöön perustuvaa ajantasaista luonnonvaratietoa.

Suomi on jo nyt maailman johtava metsäluonnonvaratiedon hallinnoija, ja paikkatietoon pohjautuvia digitaalisia palveluja käytetään jatkossa yhä enemmän muillakin luonnonvara-alan sektoreilla. Tulevaisuudessa Suomi on edelläkävijä myös kuluttaja- ja palvelulähtöisen luonnonvaratalouden luomisessa.

Juha S. Niemelä
Ylijohtaja, luonnonvaraosaston päällikkö
Maa- ja metsätalousministeriö

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.