FI SV EN

Främmande ämnen


Med främmande ämne avses varje ämne som inte med avsikt har tillsatts ett livsmedel utan finns i detta livsmedel som en följd av produktion, tillverkning, förädling, beredning, behandling, förpackning, transport eller innehav av detta livsmedel eller som en följd av någon miljöbetingad förorening. Externa ämnen, exempelvis insektsrester och djurhår, ingår inte i denna definition.

Ytterligare information om främmande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelserna om on främmande ämnen i livsmedel (på finska. Författningarna finns på svenska i Eurlex-tjänsten dit man kommer genom att klicka på länkarna i förteckningen).

 

 

Lisätietoja

Elina Pahkala, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162006   Sähköpostiosoite: