FI SV EN

Yrittäjyys maaseudulla

Maaseudulla toimii yli 40 % Suomen yrityksistä. Maatiloista kolmannes harjoittaa maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa. Monipuolinen ja uudistuva yrittäjyys luo perustaa maaseudun elinvoimaisuudelle ja kehittymiselle. Maa- ja metsätalousministeriö edistää maaseudun yritysten kannattavaa ja kestävää kasvua sekä yritysten välistä yhteistyötä maaseudun yritystoiminnan vahvistamiseksi edelleen. Tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen niin toimivissa yrityksissä kuin uuden yritystoiminnan avulla.

Maaseudun yritystoimintaa kehitetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta. Sen rahoitus tulee osittain valtion talousarviosta ja osittain EU:n maaseuturahastosta, joka on yksi Euroopan rakenne- ja investointirahastoista. Maaseuturahaston hallintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriö vastaa ohjelman toimenpiteiden suunnittelusta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Ohjelmalla edistetään tavoitteita, jotka pohjaavat Eurooppa 2020 -strategiaan sekä kansallisiin strategioihin. Maa- ja metsätalousministeriön edistää erityisesti biotaloutta sekä luomu- ja lähiruokaohjelmien tavoitteiden toteutumista.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toteutus jatkuu siirtymäkaudella 2021-2022. Uuden EU-rahoituskauden 2023-2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Lisätietoa CAP-suunnitelman valmistelusta löytyy maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta. https://mmm.fi/cap27​​​​​​​

Rahoitusta yritystoimintaan maaseutuohjelmasta

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 voidaan myöntää rahoitusta maaseudulla toimiville alle 50 henkilön pienille yrityksille investointeihin (investointituki). Sijainnista riippumatta maataloustuotteita (Annex I) jalostaville alle 250 henkilön pk-yrityksille voidaan myöntää rahoitusta yrityksen tuottavuutta ja tuotteiden laadun parantamista koskeviin investointeihin. Rahoitusta voidaan myöntää myös uuden yritystoiminnan aloittamiseen maaseudulla (perustamistuki). Aloittava yritys voi hyödyntää sähköistä liiketoimintasuunnitelman pohjaa, jonka saa käyttöönsä kirjautumalla Oma Yritys-Suomi -palveluun.

Rahoituksen saamiseksi ei tarvitse harjoittaa maataloutta yritystoiminnan lisäksi. Tärkeintä on, että yritystoiminta lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia. Hakemukset arvioidaan valintaperusteiden avulla. Tarkempia lisätietoja maaseudun yritystuesta löydät Ruokaviraston Internet-sivuilta.

Rahoitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) tai Leader-ryhmästä, jonka toimialueella yritystoimintaa harjoitetaan. Voit hakea ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän yhteystiedot asuinkuntasi mukaan.

Rahoitushakemus täytetään sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa kuitenkin olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Alueellisista maaseudun kehittämisstrategioista ja -suunnitelmista löytyy lisätietoa kunkin alueen paikallisista kehittämistarpeista sekä tukikelpoisen maaseutualueen rajaukset.

Maaseudulla toimiville yrityksille on olemassa myös muita rahoitusmahdollisuuksia, joista saa lisätietoa Yritys-Suomi -palvelusta ja ottamalla yhteyttä Yritys-Suomi -puhelinpalveluun. Toimivalle yritykselle sopivan rahoituksen löytymistä edesauttaa kehittämiskartoituksen tekeminen Oma Yritys-Suomi -palvelussa.

Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja –tuotteista löytyy lisätietoa EU-rahoitusneuvontapalvelusta. https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu

Lisätietoja rahoituksen hakemisesta

Rahoitusta voi hakea suoraan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) tai Leader-ryhmän kautta. Tarkista yhteystiedot asuinkunnan mukaan.

Lisätietoa rahoituksesta

ELY-keskus
Leader-ryhmät
Ruokavirasto
Hyrrä - hae tuet sähköisesti
Yritystukien valintaperusteet
​​​​​​​
EU-rahoitusneuvontapalvelu

Maaseutuohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lainsäädäntö

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014)
Lakia (28/2014) koskeva hallituksen esitys (142/2013)
Lakia (28/2014) koskeva hallituksen esitys (195/2014)
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta (80/2015)
Asetuksen (80/2015) muistio
Perussopimuksen liite (Annex I)

Muualla verkossa

Suomi.fi-palvelun yrittäjälle-osio
Yritysten kehittämispalvelut (TEM)​​​​​​​
EU:n valtiontukisääntely (TEM)
Yritysneuvontaa biotaloudessa toimiville yrityksille

Lisätietoja

Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162470